Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayıp, Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarından itibaren geliştirilerek yürütülen ıslah çalışmaları yolu ile Balıkesir yöresinde halk elinde üretilen Karacabey Merinosu, Kıvırcık ırkları ile bu ırkların kendi aralarındaki F1,G1, G2 gibi değişik kan seviyelerindeki melezleri elde edilmiş, yöremizin hakim koyun popülasyonunu oluşturmuştur.
Uzun yıllar sonucu Balıkesir Coğrafyasında yetiştirilen bu koyun tipi; çabuk gelişme gösterdiğinden kuzularının aynı şartlarda yetiştirilen Kıvırcık kuzularına göre  5-7 kg daha fazla ağırlığa ulaşması nedeniyle üreticiler tarafından Kıvırcık ırkından gelen lezzetli et özelliği ile de kuzu eti tüketicileri tarafından gittikçe daha fazla tercih edilir olmuştur.
Balıkesir’de yetiştirilen Merinos ve Kıvırcık melezi koyun tipi; Merinos ırkından gelen yıl boyunca üreme yeteneği, Kıvırcık ırkından gelen et kalitesi ve et lezzeti, hastalıklara dirençli yapısı, ince kuyruk yapısı ve doğal ortamda yetiştirilmesi nedenleriyle kas içi yağlanmasının makul seviyede olması gibi özellikleri ile üretici ve tüketici tarafından yurt sathında Balıkesir Kuzusu adıyla yüksek miktarlarda talep edilir hale gelmiştir.
Balıkesir Kuzu Eti; büyük şehirlerde en seçkin restoranlarda, kasap ve şarküterilerde yüksek kalite anlayışı ile marka olmuştur.
2016 yılı başında yola çıkılan ve 2 yıllık çalışmanın sonucunda Türkiye’de ilk kez ve halen tek olmak üzere ‘BALIKESİR KUZU ETİ’ Coğrafi İşareti Balıkesir Ticaret Borsası tarafından alınmıştır.

BALIKESİR
Balıkesir; Koyun (Merinos) hayvan sayısında Türkiye’de, 3.Sırada Toplam Koyun üretiminde Türkiye’de, 6.Sırada, Toplam Küçükbaş sayısında ve Toplam Yapağı üretiminde Türkiye’de, 7.Sırada, Yapağı (Yerli ) üretiminde Türkiye’de

13.Sırada yer almaktadır.
Balıkesir son yıllarda en çok büyük baş besi hayvanı, büyük baş damızlık hayvanı ithal edilen iller arasında yer almaktadır. Ayrıca, dışarıdan çok fazla sayıda kuzu getirilerek ilimizde kesilmekte ve Balıkesir Kuzusu olarak dağıtımı ve pazarlaması yapılmaktadır. Bunların yanı sıra,  Balıkesir çok fazla ithal hayvan tüketimi yapılan illerden biridir. Balıkesir’i takip eden iller ise, Bursa, Kocaeli, Çorum ve İzmir’dir. Balıkesir’e bu kadar büyükbaş hayvan ithalat yapılması da yerli üretimi tehdit etmektedir.

EKREM GÖKAY YÜKSEL
“MHP Balıkesir Milletvekili”
Balıkesir’in bu özel durumu karşısında MHP Balıkesir Milletvekili Sayın Ekrem Gökay Yüksel, “Balıkesir Kuzusu” hakkında açıklamalarda bulunmuştur. TBMM’sinde yaptığı konuşmada; “Şehrimize dışarıdan kesim için getirilen ve sayısı yarım milyonu bulan küçükbaş hayvanların kesimhanelerimizde kesilerek piyasaya Balıkesir kuzusuymuş gibi pazarlanması hem üreticiyi, hem de tüketiciyi zora sokmaktadır.
Destekleme modellerinde ise bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurularak esneklik sağlanmalıdır. Balıkesir gibi yıl boyunca sürekli üretim yapan, ikiz doğum oranı en yüksek olan ilimize yönelik özel destekleme programları geliştirilmeli ve üretim potansiyeli dikkate alınarak verilen destekleme miktarında düzenleme sağlanması gerektiği küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin bir talebidir” diyen Yüksel, Balıkesir Kuzusu’nun ülke gündemine girmesini sağlamıştır.
Dana çok destek sağlanması ve desteklerin amacına uygun verilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ithalat yerine üretimi esas alan bir hayvancılık politikası Balıkesir ve ülkemiz hayvancılığında ciddi bir atılım sağlayacaktır.