EKONOMİ SİYASET GİBİ DEĞİLDİR!

Çünkü ekonomi reel yani gerçek, aynı zamanda somuttur. Soyut, afaki ifadelerle siyaset yapılabilir
ama ekonomi taşınamaz ve yürütülemez..
Ekonomi de 'istatistiksel bilgi' çok önemlidir. Ancak istatistiksel bilgi belirli dönemde hedeflenen
sınırlara ulaşabilme derecesi ile yapılan karşılaştırma sonucunda bir değer ifade eder ve de anlam
kazanır. Örneğin; Ülke istatistikleri de böyledir. Yani şunu demek istiyorum; 'Mutlak büyüme
değerlerinin potansiyel büyüme değerleri ile kıyaslanması anlamlı sonuç verebilir. Benzer şekilde
mutlak ihracat değerleri de fazla önemli değildir, çünkü ihracatın önemli bölümü dış katkı ile
gerçekleşmektedir. İşte o nedenle gönül ister ki ilgili iktidar erkinden yetkili bir siyasi şahsiyet
sözgelimi ülkenin ihracat değerlerini açıklarken toplam ihracatı değil de, katma değerleri açıklamış
olursa o zaman öyle sanıyorum ki, söz konusu o siyasetçinin halka saygısının tipik bir göstergesi de
istatistiksel değerlerin doğruluk ve samimiyeti derecesiyle ilgili olacaktır. '
Bu noktada aslında şunu ifade etmek istiyorum; Siyasi perdeleme ile yürütülen ekonomi, er ya da
geç gerçek yüzünü gösterir. O dönemde geçmişte ihmal edilmiş konular ya da yapılmış hatalar en
net görüntüsü ile topluma yansır: Ancak tüm böylesi olumsuzluklarla yüz yüze gelmiş olan bir
toplum kesinlikle ortada hesap soracak siyasi sorumlu veya sorumlular bulamaz. Kaldı ki, toplumsal
algılama körlüğü türünden negatif algı ve oluşumlar geçmişteki öyküleriyle algılamadığından, var
olan siyasi kadroyu hesap tahtasına da koyabilir. Bu durum siyasetçinin, maliyetleri ileriye atarak
anlık yarar sağlayabileceği olumsuz manevra alanını genişletmesine yol açar. Bilmem anlatabildim
mi?.
Eğer 'anlamadım, aylayamadım. sen demek istiyorsun?' gibisinden sorularınız varsa şu kelamı eder,
gerisine asla karışmam!.
Dün ve bugün hatta geçen hafta içerisinde ekonomi içerikli yazılarımda anlatmak istediklerimi hala
anlamıyor, algılayamıyorsanız, bu saatten sonra söyleyecek pek fazla sözüm olmaz, olamaz,
olmamalı!.
'Neden' derseniz, bundan daha ötesini anlatmaya başlarsam, bal gibi siyaset(!) yapmaya başlar, üzüm
yemek varken bağcıyı da dövmeye yeltenebilirim. Ama baştan beri benim derdim, bağcıyı dövmek
değil, üzüm yemektir.
Sözün özü; Ne demek istediğimi zaten anlaması gerekenlerin anladığını düşünüyorum. Gerisi ise hiç
kimse kusura bakmasın ama 'bakar körler sürüsünde küçük veya büyükbaş olmaktan başka hiçbir
işe yaramayan bir koyup üç alacağını, beşe satarak kar edeceğini zanneden asalaklar olmaya'
muhtemel adaydır da o yüzden!..