Bir deli rüzgara savruldu gönlüm 
Takılmış kurumuş  dallarda kaldı
Ufuğa bakmakla kör oldu gözüm 
Umudum tükenmiş yollarda kaldı 

Kör kurşun almışdı kuşun kanadı
Güvercin ters düştü barış kurudu
Vuslatlar bekleyen kalbin umudu
Kavrayıp tutmamış kollarda kaldı

Nasılda becerdik kalpten silmeyi
Baharda kuruyup dökmüş çiçeği
Sevdamın sembolü uğrun böceği 
Bülbülü konmamış güllerde kaldı

Sevgimiz yazardı dağda taşlarda
Sevdamız kanat'tı uçan kuşlarda 
Tutuşup yanarken tüten başlarda
Taç olmuş sevgimiz dillerde kaldı

Bak şimdi devrilmiş sevda çınarı
Vedanla çağlamış gözüm pınarı
Romantik dediğim nehrin kenarı
Çamurdan bulanmış sellere kaldı

Ömrümü vermiştim aşkıma feda
Kimseye gösterme Allah'ım veda
Destanlar yazdıran o güzel sevda
Rüzgarda savrulmuş küllere kaldı