PARA SAVAŞLARI İMAN VE İMANSIZLIK

DÜNYA, TÜRKİYE DURUMUNU BİRLİKTE DÜŞÜNEREK DEĞERLENDİRELİM!

ALTINZADE İLE SİYONİZİMİN DOLARZADE-SANALZADE PARA SAVAŞLARI: İNFAK VE İMAN 

Üçüncü yazımız!

Evvelki iki yazımızda

Siyonizmin 1725’de başlayan çok yönlü, kapsamlı politikaları ile dünya insanlığının her 20 senesinin 10 senesini ekonomik, sosyal, siyasi askeri savaş krizleri geçirtilerek!

“Dünya ülke insanları olarak soygunculara, haramzadelere, düzenbazlara düzülerek bir yaşam bedelleri ödüyoruz” dedik.

NUH TUFANINDAN DA BETER!

1) 2008-2018 arası Nuh Tufanı’nın ilk meltem esintilerini yaşadı insanlık! Beynelminel Nuh Tufanı’na yanlış teşhisler koyarak deneme tahtasına döndü dünya! Ve insanlık 2008-2018 arası; dolarizade kralı ABD iflasın eşiğinde! Zira evvelce dolara en az %12 faiz vererek imparatorluğunu sürdürürken bugün %0.025 faiz bile veremeyecek halde!

2) Dünya devletleri, ülkeleri, milletleri üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine borçlanarak yaşam stratejisini benimsediği müddetçe borçlanmanın da sonuna gelindiğini! Halkların milletlerin ellerindeki mülkiyet gayrimenkul ve menkul makinalar el değiştirtilerek dünya insanlığı menkul ve gayrimenkul varlıklarını kaybederek farklı bir köleleştirmeye doğru sürüklenmektedir!

3) Mekanik ve atomik savaşların tahribatları çok yönlü ve kapsamlı top yekün çok yönlü yıkımlar meydana getirdiğinden; kimyasal, virüsel, mikrop savaşlarıyla yeni düzenciler bağışıklık sistemi güçsüzlere tedavi masraflarından kurtulmak ve ihtiyarlara da boşuna emekli maaşları ödememek için mikroplara ve virüslere dayanıklı olmayan insan nesillerini yok ederek dünya nüfusunu azaltarak kendilerine direnecek özgür insanları korkutarak, pasifleştirerek, çeşitli baskılar ve tecritlerle yepyeni düzenciler olarak yepyeni bir dünya insanlık düzenine doğru sürüklenmekteyiz.

 

TÜRKİYEMİZDE DURUM:

1) Çiftçisi, işçisi, esnafı, memuru, serbest meslek sahipleri, sanayicisi tüccarı, ithalatçısı ve ihracatçısı bir yıllık gelirinin en az 3-4 misli gırtlağa kadar borçlu mu? Borçlu.

2) T.C. adeliyelerinde icra ve iflas takip ve davaları pik yapmış durumda icra odaları ve koridorları yetmiyor. İcra ve mahkemelere icra ve dava dosyaları için kiralık depolar tutulması azami miktarlara ulaşmıştır.

3) Halkın %90 devlete, bakalara, şahıslara icra dosyalarıyla borçlu.

4) Her türlü mahkemeler gırtlağa kadar açılan davalar ve bitirilemeyen davalarla dolu olarak hem halk hem de adliye personelleri dava dosyalarının altında inim- inim inlemektedirler.

5) Devlet; hükümet veya bakan görevini yapan elemanlarıyla; ülkenin evvelce yapılmış üretim tesislerinin arazileri fabrikalardan daha fazla değer ettiğinden yok bahasına özelleştirme ayaklarıyla satılmaları yetmiyormuş gibi; kıyıda köşede kalmış devlet arazileri, sahilleri, ormanları, madenleri, hastaneleri, tesisleri bir gecede el değiştirilerek satılmaktadır. Tüketim ekonomisinden dolayı müflis bir devletin kölecikleri haline getirilmekteyiz!

DÜNYA, İNSANLIĞI VE TÜRK MİLLETİ OLARAK NEDEN BU DURUMLARDAYIZ?

1) İnfak=Paylaşma

Hepimiz ilahi kainatın samanyolu uzay varlığında güneş sisteminde dünya gezegeni gemisinde belirli hayat hakkı zaman ölçülerinde maddi ve manevi görevleri olan insanlar olarak ortak maddi, manevi mükellefiyetlerimizi, değerlerimizi kaybederek biz! Biz! Çok yönlü insanlık şuurlarımızı zayıflatarak ben!.. Bencillik girdaplarında insanca, insanlık değerlerimizi kaybederek; bu dünyada maddi ve manevi değerlerimizi hakkça, insanca insanlık değerleriyle adil paylaşma değerlerinde mutlu olmayı becerememekten dolayı bu durumun menfi tohumlarını saçmaktayız.

II) İMANSIZLIK=

HAKSIZLIK, ADALETSİZLİK, GÜZEL OLMAYAN, ZALİMLİKLER KARŞISINDA MÜCADEDLE EDEREK! DÜRÜST VE NAMUSLU İNSANLARI SAVUNARAK DESTEKLEMEDİĞİMİZ İÇİN! KÖTÜLERİ VE KÖTÜLÜKLERE PİRİMLER VEREREK DESTEKLEDİĞİMİZ İÇİN BU MENFİ NUH TUFANLARINA SÜRÜKLENMEKTEYİZ!

ATATÜRK: Neden Milli Öğretim Bakanlığı dememiştir de Milli Eğitim Bakanlığı demiştir?

Öğrenmeyi her zaman her vasıtayla yapabiliriz. Amma eğitilmek, özel bir gayret, titiziyet, meziyet, marifet ister!

(657 yıllık dünya 1’nci Cihan Türk Osmanlı Devleti siyonizmin organize; böl parçala hükmet siyaseti sonuçlarında son Osmanlı Padişah devlet adamlarını Osmanlı topraklarından da sürerek 27 milyon km karelik 3 kıtaya hakim adalet, hakkça paylaşma sistemi içindeki bir insanlık topluluğuna karşı yapılan bu parçalama hareketlerine karşı imparatorluğun birçok cephelerinde savaşmış daha sonra Çanakkale zaferlerinden sonra Anadolu işgal edilince ya ölüm ya istiklal savaşıyla bu imparatorluğun temelleri üzerinde T.C. devletini kurarak: “Hakimiyet kayıtsız şartsız hakk adına halkın ve milletindir” diye dünyada eşi görülmemiş yepyeni insanca insanlık değerlerini Kur’an’ın özüne uygun bir sistem olarak hakim kılma mücadelesine girmiş Atatürk ve silah arkadaşları (Atatürk Kazım Karabekir, Mareşal Fevzi Çakmak, Rauf Orbay, İsmet İnönü, Celal Bayar, Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel) vefat ettiklerinde bunların hiç birinin üzerinde bir m2 tapulu gayrimenkul veya bankalarda paraları çıkmamıştır. Atatürk’ün İş Bankası’nda 1 Cumhurbaşkanı maaşının yarısı kadar diğerlerinin de o civarda parası, bazısının olmuş. Bazısının hiç olmamıştır.

NEDEN BU MİLLİ, İNSANCA İNSANLIK-HAKK VE ADALET ÖNDERLERİNE LAYIKIYLA SAHİP ÇIKAMADIK VE ÇIKAMIYORUZ NEDEN? İMAN LARIMIZIN ZAYIFLIĞINDAN.

VESSELAM.

(Devamı gelecek yazımızda)