“Köy hayırları halkın birbiriyle kaynaşmasını, iletişim sağlamasını, köyde yaşayanlarla şehirde yaşayanların birbirini daha yakından tanışmasını da sağlamaktadır.”
Köy hayırları, nisan ve mayıs aylarının herhangi bir hafta sonunda, seyrek de olsa haziran ayı içerisinde, genellikle hayır için seçilmiş bir alanda, bütün bir köy halkının katılımıyla düzenlenen ve herkesin davetli olduğu, duaların edildiği, birlikte yemeklerin yendiği, takvime bağlı yöreye has geleneksel şölenlerdir.
Takvime bağlı olan (özellikle belli bir zaman aralığında düzenlenen) geleneksel şölenlerin benzerleri, elbette Türk dünyasının pek çok köşesinde Yağmur Hayrı, Şölen, Yengi Kün, Mart Bozumu, Ulıstın Ulı Künü, Nartukan, İrte Yaz, Cılgayak, Cılpazı, Baba Marta, İlkyaz Yortusu, Gündönümü, Nevruz, Sultan Nevruz, Hıdırellez, Sabantoy vb. adlarla düzenlenmektedir. Köy hayırları ve geniş coğrafyalara yayılmış adları sıralanan bu uygulamalar, takvime bağlı, geniş katılımlı ve eski geleneksel uygulamalardan esinlenmiş olmaları gibi bazı benzerlikler gösterirler. Köyler arasında belirli bir sıra dâhilinde düzenlenir.
Hayırlar Kur’an ve mevlidi şerifler okunarak, dualar edilerek büyük bir coşku ve sevinçle gerçekleştirilir. 
Bütün çevre köylere, şehir ve yerleşim yerlerine çeşitli vasıtalarla duyurular yapılır, haberler ve davetiyeler gönderilir.

ESENLİ KIRSAL MAHALLESİ KÖY HAYIRI
Bu hayırların en güzel özelliği, hayırlara uzaktan ve yakından herkesin doğal olarak davetli olmasıdır. İsteyen herkes özel davetiye beklemeden bu hayırlara gönül rahatlığıyla katılabilir. Bu durum Türk insanının ve köylüsünün bütün insanlara gönül kapılarının ardına kadar açık olduğunu da gösterir.
Bu hayırlar Anadolu köylüsünün yerli yabancı herkese kucaklarını ve gönüllerini nasıl ardına kadar açtıklarının da bir göstergesidir. Anadolu insanının cömertliğinin, samimiliğinin, hayırseverliğinin ve inançlarına samimi ve gönülden bağlılığının da en temel nişanesidir.
Köy hayırları halkın birbiriyle kaynaşmasını, iletişim sağlamasını, köyde yaşayanlarla şehirde yaşayanların birbirini daha yakından tanışmasını da sağlamaktadır.
Köy halkının kendi aralarında topladıkları nakdi, hayvansal ve tarımsal ürünlerle yapılan bu hayır yemekleri, topluca Kur’an tilaveti, dua ve mevlidi şerifler okunarak toplumsal kaynaşmanın da güzel bir örneğini oluşturmaktadır.
Bu hayır yemeklerinde fakirin, yoksulun, yolda kalmışın doyduğu gibi, uzaktan yakından gelen misafirlerde doymaktadır. Birbirini tanımayan insanların aynı masa etrafında bir araya gelerek yeni dost ve arkadaşlar kazanmalarına da neden olmaktadır.