Dünyada bir gerçek var ki o da insanın kendi kendine yaptığı kötülüğü hiç kimse yapamaz. Ne yaparsak kendi kendimize yaparız. İnsan hayatta kalma mücadelesi verirken birçok güçlüklerle ve tehlikelerle karşılaşır. Depremler, yangınlar, çığlar, seller, afetler, salgın hastalıklar, yıldırım çarpmaları, zehirli ve yırtıcı hayvanlar, savaşlar ve daha niceleri hepsi hayatımızı tehdit ediyorlar. Ancak kabul etmemiz gereken bir gerçek var ki bütün bunların doğurduğu tehlikelerin hiçbirisi insanın insana yaptığı kötülüklerle kıyaslanamaz.

İnsanoğlu diğer canlılara nazaran daha güzel, daha mükemmel ve çok üstün niteliklerle yaratıldığı halde bu kabiliyetini kendi aleyhine kullanmakta kendi kendine zarar vermektedir. Bir başka deyişle insan kendi zekâsını, yüksek idrakini, akıl ve mantığını çoğu kez kendi zararına kullanmaktadır. Dün olduğu gibi bu günde yeryüzünde insan için en büyük tehlike kaynağı yine insandır.

Hatta bu tehlike bugün geçmiş zamanlara nazaran daha da büyümüştür, büyümeye de devam etmektedir. Yani insanlar haklı olarak yine kendi hemcinslerinden korkmaktadır. İnsanlar bin bir alet ve metot geliştirerek birbirlerini kontrol etmekte gece gündüz demeden birbirlerini kollamaktadırlar. Yani insanlar yine insan karşısında her an tetikte olmak zorundadır. Hâlbuki akılsız ve yırtıcı hayvanlar bile kendi hemcinslerine kötülük yapmazlar. Kurtlar arasında kurtlar, kurt değildir. Kaplanda yuvasında kaplanlık yapmaz. Kendilerinden olmayanlara saldırırlar.

Teknolojinin gelişmesi sonucu elde ettiğimiz nükleer silahlar tanklar toplar tüfekleri kendimiz gibi olan insanları öldürmek için üretip kullanmaktayız. Atom bombasını keklik avlamak için yapmamışlardır. Hiroşima ve Nagazaki de milyonlarca insan katledilmiştir. Sadece 2.Cihan harbinde öldürülen insan sayısı kırk milyonun üstündedir. Adem Aleyhisselamın zamanından beri vahşi hayvanların zarar verip parçaladığı insan sayısı bu rakamı bulmaz. Şu anda Filistin ve Gazzzede işlenen insanlık suçu bunun en güzel örneğidir. Yalnız kendisini insan sanan insanlıktan nasibini almayan insanlık müsveddesi 6 milyonluk Yahudiler bütün dünyanın gözleri önünde bir insanlık suçu işlemekte insanın insana işlediği en büyük kötülüğü yapmaktadır. Böyle bir vahşeti dünya üzerinde insan dışında hiçbir yaratık hemcinslerine yapmamaktadır.

Manevi bağlardan yoksun, içinde Allah korkusu olmayan insan yeryüzünün en büyük canavarı, en canisi, en aşağılık yaratığıdır. İnsanlar arasında ki fark hiçbir varlıkta yoktur. İnsan yeri geliyor bulutların üzerinde uçabiliyor, yeri geliyor binlerce metre derinliğe inebiliyor. Dünyanın en ücra köşesinde ki ile konuşabiliyor, görüşebiliyor. Diğer yandan gözleri ile göremeyeceği kadar küçük mikroplara yenik düşmekte, günlerce yatağın esiri olarak hastalıklarla mücadele etmektedir. İnsan kadar şefkatli ve merhametli, insan kadar zalim ve gaddar hiçbir varlık yoktur. Yine insan kadar değerli,  insan kadar alçak ve kıymetsiz hiçbir varlık olamaz. İnsan yaratılmışların en efdali(Eşref-i mahlûkat)insan, en kötüsü de (Erzel-i mahlûkat)yine insandır.

Gayesiz ve hedefsiz yaşayan, dünyadan başka bir hayatı hesaba katmayan insanın ne değeri vardır ki. Onun için insan önce kendisiyle sonra yakın çevresiyle sonra da herkesle barışık olmalı ve şu gerçeği hiçbir zaman unutmamamız lazım. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır.

Sağlık ve esenlik dileklerimle.