Zihinsel Beden

Duygusal beden bitiminde başlar.zihinsel bedenle duygusal beden genelde içiçe geçmiştir.Düşünce ve sezgisel algıların oluştuğu bölümdür.Tarafsız,yargısız,net ve olumlu düşünceler zihinsel bedenimizi sağlıklı tutar.Zihinsel beden ne kadar güçlüyse kişinin iradesi o kadar ssğlam olur.Kalbiyle değil aşırı derecede mantığıyla düşünenlerin frekansı düşer ve dengeleri bozulur. Zihinsel bedenimiz ne kadar sağlıklı olursa fiziksel ve ruhsal bedenimiz de hastalıklardan korunur.

Ruhsal Beden

Kişinin bilinçli farkındalığı geliştikçe Ruhsal bedeni de gelişip geniş bir alana yayılır.Ruhsal beden evrenin enerjisini diğer bedenlerimize yansıtır.Ruhsal beden kendine en uygun enerjiyi alarak diğer bedenlere iletir.Ruhsal bedeni gelişmiş insanların yanında biz de huzur buluruz.

   Fiziksel bedenimizi beslerken dört başlık altında incelediğimiz enerji bedenimizin de (Eterik, Duygusal  Zihinsel, Ruhal) sağlıklı olması için özen göstermeliyiz.