Toplum olarak sağlık çalışanlarının kıymetini bir türlü anlayamadık, bunun için bir gayretimiz de yok.

Kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alınacağını duydum. Bu sebeple bu yazıyı kaleme almaya karar verdim.  Sağlık çalışanlarının kıymetinin bilinmemesi, günümüzde yaygın bir sorun haline gelmiştir.

Pandemi döneminde, sağlık çalışanlarının ne kadar büyük bir fedakarlıkla, özveriyle ve cesaretle çalıştıklarına tanık olduk. Ancak, maalesef bu zor zamanlar doktorların, hemşirelerin yani tüm sağlık çalışanlarının kıymetinin tam anlamıyla anlaşılmasını sağlamadı. Gündelik hayatımızın yoğunluğu içinde, sağlık çalışanlarının emekleri ve verdikleri mücadele sıklıkla göz ardı ediliyor.

Sağlık çalışanları, her gün insan hayatını kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hastanelerde, yoğun bakım ünitelerinde, acil servislerde ve diğer sağlık kuruluşlarında, gece gündüz demeden hizmet veriyorlar. Ancak, bu kahramanların özverisi ve fedakarlıkları genellikle görmezden geliniyor veya yeterince takdir edilmiyor.

Pandemi sürecinde, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı fiziksel ve duygusal yük çok büyük. Yoğun çalışma temposu, fiziksel ve mental yorgunluk, ailelerinden uzak kalmak gibi zorluklarla başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Ancak, bu fedakarlıklarının karşılığında yeterince destek görmemek ve takdir edilmemek, motivasyonlarını olumsuz etkileyebilir.

Toplum olarak, sağlık çalışanlarının değerini tam anlamıyla anlamalı ve takdir etmeliyiz. Onlar, bizim en zor zamanlarımızda yanımızda olan kahramanlardır. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve kalitesi için, sağlık çalışanlarına daha fazla destek sağlanmalı, çalışma koşulları iyileştirilmeli ve moral motivasyonları artırılmalıdır.

Kim ne derse desin bir hekimin çalışanlarının kıymetini bilmek, onlara gereken saygıyı göstermek ve emeklerini takdir etmek, insanlık görevidir. Onlar, en zor zamanlarda bile bizim için var güçleriyle çalışan, hayat kurtaran kıymetli insanlardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının emekleri ve fedakarlıkları asla göz ardı edilmemeli ve her zaman takdir edilmelidir.

Unutmayalım ki, sağlık çalışanlarının kıymeti, sağlığımızın ve güvenliğimizin teminatıdır. Onların değerini bilmek ve takdir etmek, toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir.