Senin de çevrende başlar görevin

                            Uygarlıktır, sevgi, saygı, ödevin

                            Medeniyet, senin çağın gereğin

                            Bir mürşittir, yolu ilme bağlayan

                                           Fidan diken senin güzel ellerin

                                           Lavantalı leylak kokan güllerin

                                           Çevre senin, ruhundaki bedenin

                                           Yüzündeki ışık seli çağlayan

                            Kök üstünde duran, fidan evlattır

                            Asrı saadet, bilesin ki cennettir

                            Ağaç kesmek, cinayettir cinnettir

                            Her bir dalı, kırıldıkça ağlayan

                                           Yağar altın, gölette gümüş olur

                                           Set vurulur, barajlarda su durur

                                           Akciğerdir, orman durmadan solur

                                           Kanımdaki, kıvılcımı sağlayan

                            Nurdan ışık, sıcaklığında gülen

                            Milli parkta, pürneşe hayat süren

                            Fikrinde yaşatıp, gözüyle gören

                            Bir kıvılcım, yürekleri dağlayan

                                           Bayramlarda, renklenir şenlik durur

                                           Salıncakta sallanır, bebek uyur

                                           Çayır çimen üstünde piknik olur

                                           Yorgunları, gölgesinde eğleyen

                            Gerdanlıktır, o zümrüt yeşil taşı

                            Yağmur tutar, dumanlı yüce başı

                            Bitki harçtır, erozyonlara karşı

                            Kollarında ninnileri dinleyen

                                           Hep birlikte, sahip çıkmazsak yurda

                                           Teslim olur, elma dalında kurda

                                           Soy temeldir, mekan olmazsa hurda

                                           Ölçü olur, kalıplara sığmayan

                            ATATÜRK’tür harca ilk tohum atan

                            Ebedi milletin bağrında yatan

                            Muasır devletler, safına katan

                            Gerçeklerdir, bizi ona bağlayan

                                                                                        Öz Ali YILMAZ