Kulaklar sağır gözler kör vicdanlar kararmış. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler çocukları öldürüyor. Dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam, her geçen gün artarak devam ediyor. Çocuk, yaşlı ve genç demeden masum insanların üzerine günlerce bomba yağıyor, katliama karşı insanlar sessiz, Dünya sessiz, üç maymunu oynayan dünya liderleri nerede siniz? Zalimlere ne zaman dur denecek, zulüm edenlere ne zaman hesap sorulacak?

 

İki satır demeçle kınamakla, protesto etmekle, uyarmakla, parmağını havaya kaldırıp tehdit etmekle, masaya yumruğunu vurmakla bu işler yürümüyor. Çocuklar ölüyor diyorum, masum günahsız çocuklar. Katliamın başladığı günden beri hep aynı sözler, hep aynı protestolar, arpa boyu yol alınamayan senaryo. Zalim yine zalimliğini artırarak devam ettiriyor. Dünyaya meydan okuyor, insanlık sesiz kalıyor. Yok mu bir babayiğit bu terör devletine dünyanın gözü önünde hak ettiği gerekli dersi verecek.

 

Hastaneler bombalanıyor, çadır kentlere kadar yok ediliyor. Gazze'de su yok, elektrik yok, gıda yok, merhamet yok, insanlık yok. Gazze'de katliam var, acı var, açlık var, gözyaşı var, kan var, köpeklerin hırstan akan salyaları var, zalimlerin zulmü var. Gazze sokakları şehitlerle dolu, yaralı sivillerle dolu, yavrusunun cansız bedenini bağrına basmış annelerin çığlıkları ile dolu. Bu annelerin feryadını duyan, çocukların kulakları sağır eden çığlıklarını duyan kimse yok mu?

 

Bunun adı soykırım değil de nedir? Masum insanların üzerine bombalar yağdırmak, tedavi olacak hastane bırakmaksızın ölüme terk etmenin adı soykırım değil midir? Amaç Filistin halkını, çocuk ve kadın demeden vahşice öldürüp Filistin’i İsrail topraklarına katmaktır. Emperyalist güçlerin büyük Ortadoğu projesinden başka bir şey değildir. Şiddet ve vahşet Filistin halkına değil tüm İslam ülkelerine yapılmış bir saldırıdır.

 

İsrail terör devletidir

 

İsrail Orta Doğu'da Filistin toprakları üzerinde Emperyalist devletler tarafından kurulan, bölge ülkeleri için her geçen gün tehlike arz eden, masum insanların, bebeklerin, çocukların kadınların katledilmesine sebep olan en büyük terör devletidir. İslam ülkeleri sessiz, birlik yok beraberlik yok. “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” misali başlarını kuma gömmüşler. Birisi de çıkıp demiyor ki; İsrail terör devletidir.

 

İsrail’e Avrupa Devletleri tarafından her türlü destek sağlanmakta, bölge adeta kan gölü haline geldi, yıllarca Orta Doğu'da zulmün, gözyaşının, kanın, kaosun, barut kokusunun baş aktörü İsrail'den başkası değildir. Bölgedeki katliama insanlık sessiz, Dünya sessiz, insanlık aciz Dünya aciz kalmıştır. Bebeklerin korkudan titremeleri insanlık için normal bir olaymış gibi koltuklarımıza kurulup seyretmekten başka ne yapıyoruz ki?

 

Gazze'de durum çok vahim durumda. Günlerce hedef gözetmeksizin sivillerin üzerine bomba yağdırmaktadır. İsrail'in zulmü devam etmektedir. Gazze şehitlerini dahi defnedememekte, sokalar cesetlerle dolu. Yaralarını saracak tıbbı malzeme yok hastane yok. Karınlarını doyuracak gıda yok. Nedir bu doyumsuzluk, bu dünya kime kalmış ki? Kanuni sultan Süleyman’ın şu sözleri her şeyi özetliyor: “Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki, padişah olan Kanuni bile bu dünyadan eli boş gitmiştir.”

Sağlıcakla…

Damga gazetesinden alıntıdır.

 

Saygılarımla

Osman Köse