Birlik Gazetesi, Güncel Haberler, Balıkesir haber, Balıkesir Birlik, Birlik Haber, Birlik Gazetesi, En son haber, Balıkesir

SİYASETTE POPÜLİZM MESELESİ..

SİYASETTE POPÜLİZM MESELESİ..
Zikri Evner
Zikri Evner( zikri@birlikgazetesi.com.tr )
25
22 Ağustos 2020 - 10:15

‘Siyasette Popülizm meselesi’ gerçekten önemlidir. Günümüzde ‘Popülist siyaset’ siyasetçiye seçim kazandıran en önemli ‘Argüman’ dır. Peki, ‘Argüman’ ne demektir? ‘Argüman’ karmaşık analizde bir fonksiyon anlamına gelmektedir. Şöyle açıklanabilir; Örneğin ‘Z’ düzleminde pozitif reel eksenle karmaşık sayının bulunduğu noktayı merkeze bağlayan doğru arasındaki açıya ‘Argüman’ denmektedir. Siyasette popülizm aslında ‘politik iktisat’ kavramlarından biridir ve bence en önemlisidir..
Düne kadar popülist siyaset dendiğinde geçerli olan, bir başka deyişle revaçta olan ve tercih edilen siyaset popülizmi ‘Sol Popülizm’ üzerineydi. Çünkü ‘Sol Popülizm’ kaynak olarak çok zengin değerler içeriyordu; ‘Özgürlükler, insan hakları, eşitlik ve adalet, hakça bölüşüm ve paylaşım, sosyal eşitlik gibi kavramlar’ sol siyaset popülizminin ana unsurları, vazgeçilmez söylem, vaat ve sloganlarıydı..
Siyasal tarihimizde çok gerilere gitmeye gerek yoktur. Lütfen anımsayınız; Recep Tayyip Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi, 2001’de kurulduğunda 2002’de tek başına iktidara geldiğinde popülist siyaset rüzgarlarının hangi tarafındaydı?.
Radikal siyasal İslamcılığı mı, Osmanlıcılık kisvesi altında Neo-Faşist siyaseti mi, Küreselleşen Dünya düzeni yerine Milli iktisat modelini mi savunuyordu?.
Elbette hayır!.
Erdoğan ve onun AKP’si 2001’de siyaset meydanına çıktığında, 2002’de tek başına iktidara geldiğinde Küresel dünya düzenine entegre olmayı, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefiyle özgürlüklerin, yargı bağımsızlığının en üst düzeyde eksiksiz olacağı çağdaş demokrasiyi, insan hakları ihlallerinin olmadığı, inanç özgürlüğünün batılı normlarda var olduğu, eşitlik ve adaletle hakça bölüşüm ve paylaşımın sağlandığı bir Türkiye hedefinin peşindeydi, elbette ki!.
Erdoğan ve onun AKP’sini 2000’li yılların başında iktidara getiren popülist siyaset argümanı, sol siyaset popülizmiydi. Başka bir şey değildi!.
Ama bugün itibarıyla siyasette popülizm dendiğinde artık sol siyaset argümanlarının hüküm sürdüğü, egemen göründüğü ‘sol siyaset popülizmi’ geçerliliğini yitirmiş, çöpe atılmıştır!.
Sadece Türkiye’de değil Avrupa’da ve hatta dünya üzerindeki birçok ülkede artık ‘siyasette Popülizm’ dendiğinde gerçekli olan kavram ‘Sağ popülizm’ dir. Neden mi, hemen açıklamaya çalışayım; ‘Sağ Popülizm’ kavramı, özellikle kapitalizmin küresel krizi ile birlikte baş gösteren iktisadi durgunluğa ve hatta ekonomik anlamdaki çöküşlere paralel olarak demokratik kurumlarda da meydana gelmeye başlayan çöküntülere, artan siyasal gerginlik ve şiddetle birlikte ortaya çıkan çatışmalara, hala küreselleşmenin refah dolu nimetlerinden eşit olarak bir türlü yararlanamayan dışlanmış kesimlerin marjinal unsurlarına, her geçen gün daha da yoksullaşan kitlelerin özlemlerine istenilen ölçüde yanıt verilemeyişi sağ popülizm rüzgarlarının siyasette hüküm sürmeye başlamasına neden olmuştur. Örnek vererek anımsatmak gerekirse; ABD ve Avrupa’da 1920’lerin sonları ve 1930’lardaki gibi yeniden yükselişe geçen milliyetçilik ve onun uzantısı ırkçılık, bugün Fransa’da Le Pen, ABD’de Trump ile kendini göstermektedir. İngiltere Brexit ile AB’den kurtulmayı amaçlamıştır. Aynı biçimde Hollanda ve İtalya’da AB’den çıkmanın yollarını aramaktadır. Böylesi durumlar ‘Siyasette Popülizm’ rüzgarlarının artık ‘Sağ Popülist’ siyaset kulvarında koştuğunun en belirgin kanıtı değil midir?
Elbette öyledir!.
Peki, buraya kadar dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştığım söz konusu dönüşümü izah etmek amacıyla artık yaygın biçimde herkes tarafından kullanılan ve önüne ‘Sağ’ veya ‘Yeni’ sıfatları eklenerek güncellenmeye çalışılan bu ‘Popülizm’ sözcüğü gerçekte ne denli ve ne derece anlamlıdır, hiç düşündünüz mü?
Bu sorunun yanıtını kapsamlı olarak aramaya başlamadan önce ‘Popülizm’ kavramının tarihsel süreç içerisindeki geleneksel unsurlarına bakmak ve anımsamak gerekmektedir. Bunun için İnternet üzerinden yaptığım araştırmalarda derlediğim bilgileri, belleğimde saklı kalmış bilgilerle birlikte harmanlayıp sizlere durumun daha iyi anlaşılabilmesi ve dolayısıyla kavranabilmesi amacıyla ‘Popülizm ve siyasette yükselişe geçen sağ popülizm’ üzerine hazırladığım kapsamlı analizleri belki anımsayacaksınız bu sütunlarda geçtiğimiz aylarda yayımlanan yazılarımda kapsamlı biçimde sizlerle paylaşimıştım. Umarım, bugün yazdıklarımı okuduktan sonra bu sütunlarda yayımlanan o yazılarımda konuya ilişkin olarak hangi amaçla neyi anlatmak istediğimi anlamış ve kavranmış durumdasınızdır!

POPÜLER FOTO GALERİLER