İLAN


T.C.
BANDIRMA
İCRA HUKUK MAHKEMESİ

 

ESAS NO : 2023/408 Davacı Haydar Aktürk tarafından davalı Sait Çaydan aleyhine mahkememize açılan İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) davasının celse arası verilen ara kararı gereğince;Dosyada davacı HAYDAR AKTÜRK'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, ön inceleme duruşma gününün tebliğ edilmesi gerektiği,bu nedenlerle iş bu ilanın tebliğ yerine geçmek üzere davacı Haydar Aktürk'e "duruşma günü olan 24/09/2024 günü, saat 09.40’da Bandırma İcra Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği" hususunun ihtar olduğu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02033501