Zonguldak Valiliği 2024 yılı içerisinde yapılacak açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşleri ile afiş, pankart ve ilan asılacak yerlerle ilgili açıklamada bulundu.

Zonguldak Valiliği 2024 yılı içerisinde yapılacak açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşleri ile afiş, pankart ve ilan asılacak yerlerle ilgili açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 'İlimizde 2024 yılı içerisinde yapılacak Açık Hava Toplantısı ve Gösteri Yürüyüşleri ile afiş, pankart ve ilan asılacak yerler ile ilgili olarak 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3’üncü Maddesi ve 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 'Toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı' başlıklı 6. Maddesinde; Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir denilmektedir. 'İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve 22. maddenin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir. Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik ve kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhı hakkında sonradan yapılacak değişiklikler de aynı yöntemle yapılır. Bu değişiklikler duyurudan on beş gün sonra geçerli olur.' Denilmektedir' ifadelerine yer verildi.
Bu çerçevede Madenci Anıtı miting alanı, İstasyon Caddesi toplanma alanı, İstasyon Caddesi-2023 Köprüsü-Ayyıldız Kavşağı, Bülent Ecevit Caddesi ve Madenci Anı tı gösteri yürüyüş güzergahı, Gazipaşa Caddesi Bülent Ecevit Caddesi-On iki katlı iş merkezi, Alemdar Sokak-Ankara Caddesi ise dağılma alanı olarak açıklandı.
Aynı gün birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmek istenmesi halinde
alternatif olarak; Lavuar alanı miting alanı, Milli Egemenlik Caddesi-Tır Parkı Kavşağı toplanma alanı, Tır Parkı Kavşağı-Milli Egemenlik Caddesi-Lavuar Alanı gösteri yürüyüş güzergahı, Milli Egemenlik Caddesi-Mimar Kemal Sokak-Cumhuriyet Caddesi dağılma olarak belirlendi.


KAYNAK: İHA