Türk Büro-Sen Balıkesir Şube Başkanı Ferit Cin, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.

Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Büro Sen Balıkesir Şubesi tarafından 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Balıkesir İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Türk Büro-Sen Balıkesir Şube Başkanı Ferit Cin tarafından yapılan açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının ağır iş yükü olduğunu belirtti. “SGK çalışanları mutsuz” diyen Başkan Cin, talep ve önerilerini dile getirdi.

Kamuda Tasarruf Paketi ile birlikte toplu taşıma olan yerlerde personel servislerinin kaldırılmasına yönelik alınan karara da itiraz eden Cin, “Personel servislerinin kaldırılmasına yönelik kararın kamuya hiçbir faydası olmayacağı gibi, aksine zarar getireceği açıktır” dedi.

 

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı birleştirilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun meydana getirilmesinin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen kurumsal kimliği halen oturmamasından kaynaklı SGK çalışanları bu durumdan şikayetçi olduğunu belirten Cin, ‘’Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 2 milyon 250 bin vatandaşımızı ilgilendiren ve kamuoyunda EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçerek kanunlaşmıştır. Uygulamada kadrosu 38 bin olmasına rağmen fiilen 23 bin personel ile rutin iş yükü kamu ortalamasının üzerinde olan SGK çalışanlarıyla bu hizmet verilmiş, öngörülen tarihten önce vatandaşların aylık bağlama işlemleri neticelendirilmiştir’’ dedi. Konuşması devamında Türk Büro Sen olarak iş yükünü hafifletmeyi ve SGK çalışanlarının rahatlamasını amaçlayarak oluşturdukları taleplerden bahsetti.

Türk Büro Sen Balıkesir Şube Başkanı Ferit Cin taleplerini şu şekilde sıraladı:

 “666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin yeniden müktesep hak olarak düzenlenmesi”

“Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı oluşturulması ve buna bağlı Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmesi”

“666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinin tekrar ödenmesi”

“Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları, yaptıkları iş bakımından uzmanlık gerektiren bir görev ifa etmesi sebebiyle, bazı kamu kurumlarında olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına da Sendikamızın vermiş olduğu kanun teklifi değerlendirilerek, uzmanlık hakkı verilmesi”

“Yönetim Kurulu Yetkisinde bulunan Ek Ödeme Oranlarının %50 oranında arttırılması ve yılda 4 kez brüt asgari ücret seviyesinde olmak üzere ikramiye verilmesi”

“Birinci Dereceye gelen tüm personelin 3600 Ek Göstergeden faydalandırılması ayrıca ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması”

“Hukuk Birimlerinde görev yapan İdari Personele Vekalet Ücreti ödenmesi“

“Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasına yönelik çalışma yapılması ile bu durumdaki personelin GİH Sınıfına ivedilikle geçirilmesi”

“Denetimlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için sosyal güvenlik denetmenlerinin grup başkanlığı şeklinde yapılandırılması ve Denetim Tazminatlarının arttırılması”

“5510 Sayılı Kanun sonrası ilk defa devlet memurluğuna atananların emeklilik haklarının düzeltilmesi”

“Merkez Teşkilatında görev yapan Şube Müdürlerinin Sosyal Güvenlik Uzman Kadrolarına geçişlerinin sağlanması, Müdür ünvanlı tüm kadrolara Makam/Görev Tazminatı tahsis edilmesi”

“Kurum Alacağının Tahsili ile Görevli İcra Memurları başta olmak üzere 5. Derece kadroların tenkis edilerek 3. Derece kadroların ihdas edilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi”

“Kurumun orta kademe yönetiminde bulunan Şeflerin Özel Hizmet Tazminat oranlarının arttırılması”

“Sözleşmeli Personelin tahsil durumlarına göre uygun kadrolara geçirilmesi” şeklinde sıraladı.

Ayrıca Başkan Cin, 13 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan Kamuda Tasarruf Paketi ile toplu taşıma olan yerlerde personel servisinin kaldırılması kararına’ da tepki göstererek bu kararın faydasızlığından, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu büyükşehirlerde fazla trafik, iş gücü kaybı ve yakıt masrafının artacağını belirterek tepkisini gösterdi. Servis hizmetlerine yönelik alınmış toplu sözleşme kararlarına da değinen Cin, böyle bir çalışmanın sendikacılık ve toplu sözleşme ilkelerine aykırı bir durum olduğunu söyleyip, toplu sözleşmenin özerkliğini yok etmek anlamı taşıdığını anlattı. Toplu sözleşme ile alınan kararların idari keyfiyete konu edilmesi, sendikal teşkilatlanma hürriyetine ve toplu sözleşme hakkına darbe vurmak anlamına geldiğini ve böyle bir karar diğer toplu sözleşme hükümlerinin de iptal edilebilmesinin önünü açacağını da itinayla belirtti. Devamında Cin, ‘’Özellikle Kamuya yeni personel alımının emekli olan kamu görevlisi sayısıyla sınırlandırılması mutlak surette gözden geçirilmesi gereken bir karardır. Hepimizin bildiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunda büyük oranda personel açığı olduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle büyük şehirlerde kamu hizmetleri az sayıdaki personelin üstün gayretleriyle yürütülmektedir. Böyle bir karar, önümüzdeki yıllarda artacak nüfusa ve hizmet ihtiyacına paralel olarak kamu çalışanı açığının daha da büyümesine ve kamu hizmetlerinin aksamasına yol açacaktır. Ayrıca emekli maaşlarının düşüklüğü nedeniyle kamu görevlilerimiz emekli olmak istememekte tüm çalışanlar 65 yaşına kadar görevlerinde kalmayı tercih etmektedir’’ diyerek konuşmasını bitirdi. SGK çalışanlarının haklarını koruyup, geliştirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini bütün kamuoyuna duyurdu.

 

 

HABER: GÜL ÇETİNBAĞ KANBER