SGKBalıkesir İl Müdür Yardımcısı Garip Karataykayıt dışı istihdam konusunda işverenleri uyardı. Çalışma süresi ve eksik ücretbildiriminin de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirildiğini hatırlatan Karatay, işverenlerin isterse SGK bünyesindeki 22 ayrı sigorta pirim teşvikinden yararlanabileceklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Balıkesir İl Müdür Yardımcısı Garip Karatay, Birlik ve Demokrat Gazeteleriniz ziyaret etti. Gazete imtiyaz sahipleri Aykut Konya ve Arzu Güler ile sohbet eden Müdür Yardımcısı Karatay, kurumun faaliyetleri ve yeni teşvikleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan SGKBalıkesir İl Müdür Yardımcısı Garip Karatay özellikle kayıt dışı istihdam konusunda işverenlerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

“Sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir” diyen Karatay; özetle şunları dile getirdi: “Kayıt dışı istihdama neden olan birçok etkenden bir tanesi de çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmemeleri vesosyal güvenliğin önemi konusunda yeterli bilinç seviyesine sahip olmamalarıdır. Bu nedenleSosyal Güvenlik Kurumu olarak, rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı istihdamıteşvik etmeye çalışmaktayız. Kurumun denetim ile temel amacı işverenlere idari paracezası vererek gelirlerini artırmak değildir. Kurum, esas olarak işverenleri sosyal güvenlikmevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda bilgilendirerek, mevzuatın uygulanmasıaşamasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmaktadır.

Çalışanlar Kayıt dışı istihdam edildiklerini düşündüklerinde veya kayıt dışı çalıştırıldığında Sosyal Güvenlik Kurumuna; Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkeziüzerinden “ALO 170”i 7 gün 24 saat arayarak, en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya daSosyal Güvenlik Merkezine şikâyet yolu ile başvurabildiği gibi her türlü istek, şikâyet, ihbar,görüş ve önerileri CİMER yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden Kurumumuzabildirimde bulunabilirler.

Kayıt dışı çalıştırılma unsurlarının olmadığı işyerlerinde Kurumumuz tarafındanişverenlere yönelik çeşitli sigorta prim teşviklerin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Sigortaprimi teşvikleri; ülkemizde istihdamın ve üretimin arttırılması, kayıt dışı istihdamınengellenmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, engelli istihdamının artırılması, gençve kadınların işgücüne katılımının artırılması gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gerekensigorta primlerinin belirli oranda ve sürede Devletçe karşılanması anlamına gelmektedir. Genelolarak uygulanan bu teşviklerden yararlanabilmeleri için işverenlerin sigortasız işçiçalıştırmamak, SGK’ya verilmesi gereken bildirgeleri zamanında vermek, primlerini düzenlive zamanında ödemek, sahte sigortalı bildiriminde bulunmamak gibi temel yükümlülükleriyerine getirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında her bir teşvik uygulaması için farklı bazı özelşartlar da söz konusudur” dedi.

 

“TEŞVİKLERDEN YARARLANIN”

İşverenlere dönük SGK’nın 22 ayrı sigorta prim teşviki olduğunu söyleyen Müdür Yardımcısı Karatay, bu teşviklerin hem işverene hem istihdama fayda sağladığının altını çizdi. Karatay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kurumumuz tarafından işverenlere sağlanan veya işverenlerin yaralanabileceği22 tane sigorta prim teşviki mevcuttur.

Bu teşvikler ise şunlardır;5 puanlık prim indirimi,  yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararlar uyarınca uygulanan sigorta primi teşviki, bölgesel gelişmişlik düzeyine göre sigortalı işçi çalıştıran işverenlere yönelik, uygulanan sigorta prim teşviki, yurtdışına götürülen/gönderilen sigortalılar için işverenlere uygulanan sigorta primi teşviki, genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik, işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalıların istihdamı halinde uygulanan teşvik, işsizlik ödeneği alanların istihdamı halinde teşvik,  engelli sigortalı istihdamına yönelik teşvik, araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinde uygulanan teşvik, kültür yatırımları ve girişimleri hakkında uygulanan sigorta prim teşviki, ilave istihdam desteği, sosyal hizmetlerden yararlanan çocukların istihdamı halinde uygulanan teşvik,  genç girişimci desteği, 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılara yönelik 5 puanlık indirim, asgari ücret desteği, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki, normalleşme desteği, istihdama dönüş prim desteği, artı istihdam prim desteği, faaliyetine ara verilen sektörlere yönelik teşvik, sosyal yardım alanların istihdamı halinde uygulanan teşvik ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi.”

Birlik ve Demokrat Gazeteleriimtiyaz sahipleri Aykut Konya ve Arzu Güler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek SGK ile Balıkesir medyası olarak her zaman kamuoyunu bilgilendirme de işbirliğine hazır olduklarını söyledi. HABER: SUDE TÜLÜ