Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi; “Adaletsizliğe hiçbir zaman sessiz kalmadık. Bundan sonra da sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceğiz.”

Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi. Bu süreçte sağlık çalışanları için kangren haline gelen birçok sorun için büyük mücadeleler verdiklerini söyleyen Başkan Erzi, bundan sonraki süreçte de sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını söyledi.

Memur Sen ve Sağlık Sen Genel Merkezleri tarafından son ana kadar mücadele ettiklerini kaydeden Erzi, “Pandeminin kahramanı sağlık çalışanları, emeklerinin karşılığını düne göre daha çok alacak. Sağlık-Sen olarak her zaman sağlık emekçilerinin yanında olduk. Hem sağlık hem de sosyal hizmet çalışanlarına reva görülen adaletsizliğe hiçbir zaman sessiz kalmadık. Sahada tüm teşkilatımızla verdiğimiz mücadeleyi, masadaki mücadelemizle taçlandırdık. Özellikle ek ödeme konusunda önemli bir kazanım elde ettik” diye konuştu. 

 

YETMEZ AMA EVET!

Ayrıca Erzi; ilerleyen süreçte döner sermaye ve sağlıkta şiddet konusunda adımlar atılması gerektiğini ve bu konuların takipçisi olacaklarını söyledi. Erzi; “Önümüzdeki süreçte de Döner Sermaye sisteminin sil baştan ele alınması için gerekli çalışmaların yapılması için girişimler yapılacaktır. Sağlıkta şiddette tam olarak çözülmüş değil. Bununla ilgili de daha ağır cezalar verilmesi noktasında mücadelemiz sürecektir. Yardımcı Hizmetler sınıfının Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirilmesi için unvan değişikliği sınavına gerek kalmaksızın gereken değişikliğin yapılması için gerekli mücadele verilecektir. Hastane gelirlerinin artması ve dağıtılabilir oranların artması adına SUT fiyatlarının güncellenmesi için gerekli mücadele verilecektir. Dolayısıyla yetmez ama evet diyoruz” dedi.

Sağlık Sen Hizmet kolu olarak Hükümet ile mutabık kaldıkları maddeleri sıralayan Erzi : 1.Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemeleri yüzde 20 arttırıldı. 2. Asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanları yüzde 50 artırıldı. 3. Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının milli bayramlarda da verilmesi sağlandı. Milli ve dini bayramlarda nöbet tutan veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 artırıldı. 5. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretleri yüzde 50 artırılarak, acil servis nöbetleriyle eş değer hale getirildi. 6. Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan binlerce sağlık çalışanının performans puanı yüzde 40 oranında artırıldıher sağlık çalışanı, bundan böyle yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak. 4. Acil servise hizmet. 7. Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında artırıldı. 8. Yaklaşık 400 bin sağlık çalışanının kadro unvan katsayısı ilavesi yüzde 100 oranında artırıldı. 9. Entegre hastanelerde görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödemesi, yüksek olan kurumun ek ödemesi üzerinden ödenmesi sağlandı. 10. Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı yüzde 100 oranında artırıldı. Ayrıca bu tazminatın kapsama alanına, kadın konuk evi, ŞÖNİM ve şiddetle mücadele irtibat noktalarında görev yapan sosyal hizmet çalışanları da dahil edildi. 11. “Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı” tanımındaki “yardımcı” ibaresinin kaldırılması için çalışma yapılacak. 12. Resmi ve dini bayramlardaki idari izinli günlerde görevli sağlık çalışanları nöbet ücreti alacak. 13. Hekim dışı sözleşmeli yöneticiler, sabit ek ödeme hakkından yararlanacak. 14. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı. Buna göre yüksek lisans sahibi öğretmenler yüzde 7, doktora sahibi öğretmenler ise yüzde 20 artırımlı ek ders ücreti alacak. 15. On binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, bu sözleşme döneminde tekrar yapılması için çalışma başlatılacak. 16. Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılması sağlandı. 17. Sağlık çalışanları milli ve tabiat parklarından ücretsiz yararlanacak. 18. 2020 yılında sona eren sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimiyle ilgili düzenlemenin devam etmesi sağlandı. Ayrıca MEMUR-SEN’İN hizmet kolumuzu ilgilendiren bazı genel kazanımlar da şöyle : 1.2022 için 5+7, 2023 için 8+6 ve her oran için enflasyon farkı olacak şekilde yüzdelik zam. 2. Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 TL iken toplu sözleşmeyle 400 TL’ye yükseltildi. İki yılın sonunda 489 TL olacak. 3. Sözleşmeliler konusunda 2022 yılında bir çalışma yapılması için uzlaşmaya varıldı. 4. 3600 ek göstergenin çerçevesi 2022 yılında yapılacak çalışmayla belirlenecek. 5. Sözleşmeli personel de sürekli görev yolluğu hakkından faydalanacak. 6. Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı; 0-6 yaş grubundaki çocukları için 188,78 TL (500 gösterge rakamının 2 katı), 6 yaş üstü çocukları için 94,39 TL (250 gösterge rakamının 2 katı) olarak ödenecek. 7. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL’ye çıkarıldı. 8. Geçici personel (4/C) iken sözleşmeli statüye (4/B) geçen personele 179,34 TL ilave artış yapıldı. 9. Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılacak.HABER: ABDULLAH KANTARLIOĞLU