Meslek Komitesinde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarının temsilcileri ile özel eğitimin sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşülmesi amacı ile sektör toplantısı düzenlendi.

Edremit Ticaret Odası’nda (ETO) 10. Meslek Komitesinde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarının temsilcileri ile özel eğitimin sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşülmesi amacı ile sektör toplantısı düzenlendi.
ETO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 10. Meslek Komitesi üyesi Onur Süer tarafından koordine edilen, 10. Meslek komitesi başkan yardımcısı Ömer Faruk Gültekin ve özel eğitim kurumları temsilcilerinin katılımı ile ETO Meclis Salonunda düzenlendi.
Sektörün sorunlarına ilişkin önemli ve acil olarak uygulanması beklenen çözüm önerileri ve destekler belirlendi. Sektör üyeleri belirlenen çözüm önerilerinin Edremit Ticaret Odası tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini talep etti.
Edremit Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada 'İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik süreçlerde öğrenci velilerinin eğitime ayırdıkları bütçelerinin geçtiğimiz yıllara oranla düşmesi nedeniyle özel eğitimlere kayıtların azalması söz konusu oldu. Bunun yanında özel eğitim kurumlarının da işletme maliyetleri arttı. Bu sorunun çözümü için; eğitim ücretlerinden alınan %8 KDV’nin %1’e düşürülmesi, eğitim kurumlarının finansmana kolay ve ucuz ulaşabilmesi için özel eğitim kurumlarının kredilendirilmesinde düşük faiz ve diğer şartların hafifletilmesi ve velilere yönelik kamu bankalarının uygun öğrenim kredisi vermesi önerildi.
Sektördeki haksız rekabetin önlenmesi için; özel eğitim kurumları arasındaki fiyat farklarının azaltılması amacıyla alt ve üst limitlerin belirlenmesi, daha da önemli olarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olmayan eğitim kurumlarının/kurslarının (hepsi olmamak kaydıyla sahte belge düzenleyenler, hiç ruhsatı olmayanlar) sıkı bir denetim yapılarak disipline edilmeleri ya da kapatılmaları, eğitim kurumlarına/kurslara ruhsatlandırmanın sadece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması ve vakıf kurumlarına uygulanan muafiyetlerin kaldırılması ya da bu muafiyetlerin özel eğitim kurumlarına da sağlanması önerildi. Bunlara ek olarak özel eğitim sektörünün disipline edilmesi için etik kurallar beyanı oluşturulması ve buna taraf tüm kurumlara uygulanabilecek yaptırımların belirlenmesi ve sektör üyeleri tarafından taahhüt edilmesi ayrıca önerildi.
Özel eğitim kurumlarının devletin üzerinden eğitim yükünü alması ve buna ek olarak devlete vergi verdiği vurgulanarak devletin özel eğitim sektörüne istihdam teşvikleri kapsamında SGK ve vergi desteği sağlaması talep edildi.
Sektör üyeleri bu taleplerin karşılanması konusunda başta devlet kurumları olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşların ilgilerini ve desteklerini istediklerini belirttiler.' Denildi.