Türkiye Emekliler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Kenan Siyer, 506, 4447 ve 5510 sayılı kanunlara göre emekli olanlar arasında oluşan aylık farklarının giderilmesi için bir intibak yasası çıkarılmasını gerektiğini söyledi.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu Toplantısı geçtiğimiz gün Ankara’da yapıldı. Toplantıya katılan Türkiye Emekliler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Kenan Siyer, toplantıdan çıkan sonuç bildirgesinin hükümetin dikkate alarak en kısa zamanda emeklilerin hak kayıplarını giderilmesi gerektiğini savundu. Önceliklerinin intibak olduğunu ifade eden Başkan Siyer, toplantıda öne çıkan konular hakkında şunları söyledi: “

Bütün ücret ve aylık alan kesimler içerisinde emekli aylıklarının giderek küçülmesine çözüm getirilmesinin istendiği Başkanlar Kurulu Bildirisinde; gıda, doğalgaz, kömür, elektrik ve kira gibi zorunlu harcamaları karşılamayan emekli aylıklarına “ara zam” yapılması ve 3.500 TL olarak emeklilerimize ödenen en az aylık tutarının asgari ücretle eşitlenmesi talep edilmiştir.

Son bir yılda birçok ürünün fiyatlarında yüzde 200’e varan artışlar karşısında emekli aylıklarına yapılan zamların bir değerinin kalmadığına ve emeklilerimizin ayın sonunu zor getirdiğine işaret edilen Başkanlar Kurlu Bildirisinde; emeklisi yoksullaşan bir ülke olmak istemiyoruz. Milli gelirden emeklilerimize pay verilmemesinin haksızlık olduğunun belirtilerek, gerçek enflasyonu yansıtmaktan uzak kalan TÜFE oranlarına göre emekli aylıklarına yapılan artışların koruyucu hiçbir özelliğinin kalmadığından, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması ve refahtan pay verilmesi istenmiştir.

Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan her bir değişikliğin emekli aylıklarını küçülttüğünden, emekli aylıklarının hesaplanmasında tek bir sistemin getirilmesinin talep edildiği, Başkanlar Kurulu Bildirisinde; karma sisteme göre emekli aylıkların hesaplanması yanlışından dönülmesi ve "İNTİBAK" yapılarak bütün dönemlerde oluşan eşitsizliklere çözüm getirilmesi talep edilmiştir.

 

EMEKLİLERİN TALEPLERİ ŞUNLAR!

Öte yandan Başkanlar Kurulu Toplantısında değerlendirilen emeklilerin önemli talepleri şu şekilde:

506, 4447 ve 5510 sayılı Kanunlara göre emekli olan emeklilerimiz arasında oluşan aylık farkları, prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları esas alınarak "İNTİBAK" ile çözümlenmelidir. Emeklilerimizin en temel harcamaları olan elektrik, doğalgaz, kömür ve su giderlerinden hiçbir ad altında vergi kesintisi olmamalıdır. Çalışanlara ödenen vergi muafiyeti ile emeklilerimize ödenen ek ödeme arasında oluşan fark büyümektedir. Bu nedenle, vergi iadesi karşılığı olarak ödenen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranları yüzde 10 olarak yeniden belirlenmelidir. Yaşlı ve emekli kesimlere pozitif ayrım yapılmalı ve sağlık hizmetlerinden hiçbir ad altında katkı payı alınmamalıdır. Evi olmayan emeklilerimize kira desteği getirilmelidir. Emekli promosyon ödemeleri, kamu-özel banka ayrımı olmadan; günün koşullarına göre yeniden belirlenmeli ve bir endekse bağlanmalıdır. Bankalar; kredi ve icra borçlarını gerekçe göstermeden promosyonları ödemeli ve emeklilerin banka değiştirmelerine izin vermelidirler.”