Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'un başkanlığında gerçekleşen Aralık ayı meclis toplantısında görüşülen gündem maddeleri bir maddenin dışında oybirliği ile kabul edildi.

Başkan Av. Tolga Tosun'un yaptığı açılış konuşmasının ardından Aralık ayında gerçekleştirilen çalışmalar ve etkinlikler, sinevizyon eşliğinde meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. 7 maddelik gündemle başlayan Belediye Meclisi 6 gelen evrak ile birlikte Aralık ayı olağan meclisi 13 madde üzerinden görüşülmeye açıldı. Gündem dışı söz alan İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Aydilek Gönenç, bazı meclis üyelerinin toplantıya katılmaması yönünde eleştiride bulundu.

H. Yusuf Mahallesi 183 ada 5 parsele ait mahkeme kararına ilişkin plan değişikliği talebi İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. Kayacık Mahallesi 2591 ada, 375 parsel. 2593 ada 1 parselde imarda plan değişikliğine ilişkin İmar ve Şehircilik il Müdürlüğünün talep görüşe açıldı.

Konu önceki hafta Büyükşehir Belediye Başkanı nezdinde gündeme gelen SS.Küçük Sanayi Sitesi yeni rezerv alanına ilişkin talepti. SS. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Kemal Şimşek’in de taklip ettiği talep için Başkan Av. Tolga Tosun görüş açıkladı. Tosun, mevcut Küçük Sanayi’nin yetersiz kalması nedeni ile yeni bir Küçük Sanayi Sitesi alanına ihtiyaç duyulduğunu, bu anlamda Bandırma’da başta Belediye Başkanlığı olarak kendisinin önderliğinde oluşan “Bandırmalılık ruhu” ile gittikleri Balıkesir’de söz konusu Kayacık merasının Küçük Sanayi Sitesi tüzel kişiliğine tahsisi için ortak görüş birliğine vardıklarını açıkladı. Talep oylanarak, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dördünce maddesinde Bandırma Belediyesi İnsan Kaynaklarının Sunullah Mahallesinde bulunan “Cafe Sunullah”ın 25 yıllığına tahsis talebi görüşüldü. AK Parti grubu sözcüsü Zeynep Özgün, "Cafe Sunullah”ın Belediye bütçesine katkı sağlayan bir işletme olduğunu, mümkünse Belediye İnsan Kaynaklarınca işletilmesini, aksi halde tahsisi halinde devir hakkı verilmemesi görüşünü savundu. Başkan Tosun, konuya ilişkin sözleşmede, devir hakkı konmaz ise, devir’in yapılmasının söz konusu olmayacağını söyledi. Tosun, bu yerlerin belediye tarafından işletilmesinin, istihdam anlamında da büyük avantajı olduğunu sözlerine ekledi. 4. madde için yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi 2489 ada 59 parsele ait komisyonca belirlenen değer hakkında Emlak İstimlâk Müdürlüğünün yazısı, söz konusu talep’in Etimaden İşletmeleri tarafından, kamu yararına istimlâk şartı olmasına karşın 157 dönümlük Belediye şantiyesinin devri için 105 milyon liralık kamulaştırma kararı doğrultusunda satılma talebi bulunduğu açıklandı. Bu protokol için Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’a yetki verilmiş olmasından, taşınmaza ilişkin 105 milyon değerin protokol onayı için meclis onayından geçmesi gerektiği belirtilerek oylamaya sunuldu. 5. Madde oybirliği ile kabul edildi.

6. Madde Eti Maden İşletmelerine satılması söz konusu olan Belediye şantiyesi yerinin devri noktasında gerekli 25 milyonluk liralık teminat mektubu için istenilen meclis yetkisi oy birliği ile kabul edildi. 7. madde Valilik, Büyükşehir ve yerel belediyeler tarafından, il genelinde kırsal mahallelere güvenlik kamerası konması için Belediye Başkanına protokol yetki verilmesi konusu oybirliği ile kabul edildi. 8. madde norm kadro da vasıf değişikliğine ilişkin İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün talebi AK Parti gurubunun çekimser kalması üzerine oy çokluğu ile kabul edildi. Önümüzdeki ay toplantının 6 Ocak 2022 Perşembe günü yapılmasına karar verildi.