Alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı "ilan.gov.tr" internet sitesinde yer alan ilana göre Bandırma Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Bandırma Sulh Hukuk Mahkemesi: "ESAS NO : 2022/48 Tereke
Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa MEHMET SELÇUK tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

BALIKESİR ili, BANDIRMA ilçesi, DERE mah/köy 4 Cilt, 35 Aile sıra no 17 sırada nüfusa kayıtlı Kemal ve Güler'den olma, 30/07/1958 doğumlu 10294787716 T.C. Kimlik Numaralı 13/11/2015 tarihinde vefat eden müteveffa MEHMET SELÇUK hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2022/48 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur" dedi. 

İLan hakkındadetaylı bilgi için buraya tıklayın