Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Burak Uğur, çiftçilerin ve sektör paydaşlarının ortak endişelerini dile getirdiği yazılı basın açıklaması yaptı.

Başkan Uğur, açıklanan buğday fiyatlarının tarımsal üretim maliyetleriyle uyumlu olmadığını belirterek, çiftçilerin geçimlerini sürdürebilmeleri için yeterli desteği sağlamadığını ifade etti. Türkiye'de enflasyon düzeyinin yüzde 70'ler bandında olduğunun resmi olarak açıklandığını belirten Uğur, tarımsal girdilerin geçtiğimiz yıla göre ortalama yüzde 100 oranında artış gösterdiğini vurguladı. Buna karşın, hububat alım fiyatlarında yapılan yüzde 20'lik yetersiz artışın çiftçileri üretimden uzaklaştırabileceği ve üretimi durma noktasına getirebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamalarında, açıklanan fiyatların, son yıllarda hızla artan üretim maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğuna dikkat çeken Uğur, gübre, mazot, tohum, sulama ve diğer girdi maliyetlerindeki artışlarla baş edilemeyeceğini belirtti. Bu bağlamda, belirlenen fiyatların çiftçilerin emeğinin karşılığı olmadığını ifade etti.

Türkiye’deki çiftçilerin artan maliyetler ve düşük gelirler nedeniyle tarımı bırakma noktasına geldiklerini belirten Uğur, bu durumun tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehlikeye attığını ve ülkemizin gıda güvenliğini riske soktuğunu ifade etti. Tarım sektörünün ekonomik kriz dönemlerinde dahi ülkenin bel kemiği olduğuna değinen Uğur, yeterli desteğin sağlanmamasının sektörün küçülmesine ve ithalat bağımlılığının artmasına yol açabileceğini belirtti.

Ülkenin kendi kendine yetebilen bir tarım politikasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Adil Fiyat Politikaları, çiftçilerin emeğini ve maliyetlerini karşılayacak adil ve sürdürülebilir fiyat politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Gübre, mazot, tohum gibi temel girdilerde vergi indirimi ve sübvansiyonların artırılması gerektiğini belirtti.

Kapsamlı Destek Programları: Çiftçilere yönelik finansal destek ve teşvik programlarının kapsamının genişletilmesinin önemine değindi. Modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin eğitimi için daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini ifade etti. Burak Uğur, çiftçilerin emeğinin ve tarım sektörünün ülkemiz için taşıdığı değerin farkında olarak, daha duyarlı ve etkili politikaların geliştirilmesini talep etti. Geleceğimizin teminatı olan tarım sektörünü desteklemenin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Burak Uğur'un basın açıklamasında, 2024 yılı buğday fiyatlarının tarımsal üretim maliyetleriyle uyumlu olmadığı ve çiftçilerin geçimlerini sürdürebilmeleri için yeterli desteği sağlamadığı vurgulandı.

HABER: HABER MERKEZİ