Bandırma Ticaret Borsası, AB’ye Tarımsal Teknoloji ve Sürdürülebilirlik Projesi başvurusu yaptı.

Bandırma Ticaret Borsası, "Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programı"na, Mısır'dan Bilim ve Teknoloji İçin Arap Akademisi, Ürdün'den Royal Tarım, Yunanistan'dan Aristoteles Üniversitesi ile oluşturulan konsorsiyum adına sunulan projede yer aldı. Projede, tarım sektöründe sürdürülebilirliğin ve verimliliğin arttırılması için teknolojinin gücünden yararlanılması hedefleniyor. Toplam bütçesi 2 milyon 538 bin Euro olan projede, tarımın karşı karşıya olduğu üretim ve çevresel etki dengesini sağlama zorluğuna yenilikçi çözümler bulunması amaçlanıyor.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, çiftçiler başta olmak üzere araştırma kurumları, teknoloji sağlayıcılar ve bölgesel ekonomiye değer katmayı hedeflediklerini belirterek, "Borsamız bölgeye yenilik ve vizyon katkısı sağlayacak her çalışmanın içinde bulunmuştur ve bulunmaya devam edecektir. Bu çalışmaları yaparken Ulusal ve Uluslararası fon kaynaklarını da kullanarak hem kurumsal çalışma yeteneğimizi artırıyor hem de bölgede farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar esnasında birçok paydaş ve kuruluşla da çalışmalar yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

HABER: GÜL ÇETİNBAĞ KANBER