Bandırma Cumhuriyet Meydanı Çınar altında toplanan emekliler, taleplerini Genel Merkez’e iletmek için toplanarak imza topladı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Bandırma Temsilciliği, emekli maaşları ile ilgili Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaparak emeklilerin taleplerini içeren dilekçeyi imzalamaları için vatandaşlara seslendi. Açıklamayı yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Bandırma Baş Temsilcisi Muharrem Malçok, “Emeklilerin yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. Öyle ki; Emekliler artık açlıkla mücadele etmektedir. Temel tüketim ürünleri başta olmak üzere, zorunlu tüketim hizmetleri çok pahalı ve fiyat artışlarına yetişmek imkânsız bir hal almıştır. Emeklilerin dayanma gücü kalmamıştır. Bu durum böyle devam edemez ve etmemelidir. Biz emekliler olarak insanca yaşamak istiyoruz. Bunun için acil olarak taleplerimiz doğrultusunda yasal düzenleme yapılması için halkın iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) tedbir almaya ve gereğini yapmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Emeklilerin taleplerini aktaran Tüm Emeklilerin Sendikası Bandırma Baş Temsilcisi Muharrem Malçok, “2008 yılında yürürlüğe konulan yeni emeklilik yasası iptal edilmelidir. Yerine emekli örgütlerinin görüşü alınarak yeni bir emeklilik yasası hazırlanmalıdır. Bu kapsamda kazanca bağlı maaş güncelleme katsayısı yeniden düzenlenmelidir. Maaş bağlanma oranı yenilenmeli ve üst taban sınırı kaldırılmalıdır. İntibak yasası çıkarılmalıdır. Memurlara verilip emeklilerine verilmeyen seyyanen ödeme bütün emeklilere verilmelidir ve en düşük er yeni işe girmiş en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Prim günü eğitim ve diğer kriterler gözetilerek emekli maaşları kademelendirilmelidir. Her türlü sağlık hizmeti ücretsiz olmalıdır. Sağlığa erişim kolay olmalıdır. Bayram ikramiyeleri yılda en az 4 kez asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Emekli sendikaları engellenmemeli ve tanınmalıdır. Bunun için uluslararası sözleşmeler esas alınmalı ve iç hukukta düzenleme yapılmalıdır” dedi.

Basın açıklamasının ardından emekliler taleplerini içeren dilekçeleri imzaladı. Etkinlik sonrası, dilekçelerin TBMM Başkanlığı Genel Merkez’e gönderileceği kaydedildi.

HABER: GÜL ÇETİNBAĞ KANBER