Balıkesir kuzusunun verimini arttırmak amacıyla üretim ve işleme tesislerinin aynı yerde bulunduğu bir Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) yapılacak.

Balıkesir’in coğrafi işaretli Balıkesir kuzusunu yaygınlaştırmak ve üretimini artırmak amacıyla, üretim ve işleme tesislerinin aynı yerde olduğu Küçükbaş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir'e kazandırılması hedefleniyor.

Küçükbaş hayvan üretimine destek olmak adına küçük ölçekli bireysel üreticileri bölgesel güç haline dönüştürmek, kümelenme faaliyetlerini desteklemek, tarım sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin markalaşmasına katkı sağlamak adına Susurluk ilçesinde üretim tesisi, işleme tesisleri ve sanayi tesislerinin bir arada kurulması planlanan Küçükbaş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan’ın katılımları ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

“YAPILACAK OSB TAM DONANIMLI TEKNOLOJİK ALTYAPIYA SAHİP OLACAK”

Küçükbaş hayvan üretimine destek olmak adına coğrafi işaretli Balıkesir Kuzusu, kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Küçükbaş Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde teknolojik altyapıya sahip tam otomasyonlu modern üretim tesislerinde yetiştirilerek desteklenen kare kod ve barkod sistemleriyle mezbahalarda ve işleme tesislerinde işlenen ürünler tüketicilerin sofralarına ulaşması amaçlanmaktadır. Geniş mera alanları ve sulanabilir verimli araziler ile küçükbaş hayvancılıkta Balıkesir Tarım ve İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan mera ıslah çalışmalarıyla, Küçükbaş TDİOSB alanında yetiştirilecek olan Balıkesir Kuzularının kaba yem ihtiyacı karşılanması hedefleniyor.

Coğrafi işaretli Balıkesir Kuzu Eti, Damızlık Koç Koyun Merkezleri ve kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Besi OSB) ile Balıkesir Türkiye'nin küçükbaş üretim merkezi olma yolunda önemli bir adım olarak hayata geçmesi planlanıyor.

 

HABER: DOĞANCAN BALIK