Birlik Gazetesi, Güncel Haberler, Balıkesir haber, Balıkesir Birlik, Birlik Haber, Birlik Gazetesi, En son haber, Balıkesir

Süleyman Pehlivan - AİT TÜM YAZILAR
DEVLETİ İTİBARSIZLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

DEVLETİ İTİBARSIZLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Egemen güçler hegemonya kurmak istedikleri veya bölgedeki uluslararası hukuka aykırı projelerine karşı çıkan devletleri, toplum mühendisliği yöntemleri ile, kaos ve kargaşa ortamına sürüklemek ve itibarsızlaştırmak isterler. İLETİŞİM VE TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ Emperyalist devletler, ...

SOSYAL SİYASET VE İKTİSAT NEDİR

SOSYAL SİYASET VE İKTİSAT NEDİR

Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde hükümetler kurulurken göz önüne alınması gereken en önemli kriter iktisatçılar ve sosyal siyasetçiler arasında bir denge kurulmasıdır. Bu dengenin kurulamaması halinde ortaya çıkan, sosyal sınıflar arasındaki adaletsiz gelir dağılımı, sos...

DEĞER İFADE EDEN KAVRAMLAR  DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI NELERDİR?

DEĞER İFADE EDEN KAVRAMLAR DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI NELERDİR?

Yeni sömürgeler elde ederek, hem kendi ekonomilerinde ki sıkıntıları çözmek, hem de süper güç olma mücadelelerinde en tepeye çıkmak isteyen küresel güçler, ülkeleri ele geçirmede kullandıkları metotları sürekli olarak yeniliyorlar. Çünkü daha önce başarıyla vurgulandıkları metotl...

SİYASİ ANKETLERİ NASIL OKUMALIYIZ ?

SİYASİ ANKETLERİ NASIL OKUMALIYIZ ?

Siyasi anketler, seçim sonuçlarını merak eden seçmenler tarafından ilgiyle takip edilir. Bu durumu bilen anket firmaları da, zamanlı, zamansız onlarca anket sonucunu çarşaf çarşaf kamuoyuna sunarlar ANKETE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR ? Bütün tüzel kişilikler içerisinde, anket çalışmala...

DEVLET NEDİR ? NASIL YIKILIR ?

DEVLET NEDİR ? NASIL YIKILIR ?

Dünyanın her köşesinde olduğu gibi ülkemizde de insanlar, iktisadi ve siyasi çalışmalarında, kültürel ve sosyal hayatlarında örgütlenmenin önemini kavrayarak bir araya gelmişler ve faaliyetlerine, vakıflar, kooperatifler, sendikalar, dernekler kurarak devam etmişlerdir. Örgütlü a...

GÜNÜMÜZDE İLETİŞİM NEDEN ÖNEMLİDİR ?

GÜNÜMÜZDE İLETİŞİM NEDEN ÖNEMLİDİR ?

İLETİŞİM NEDİR ? İletişim, gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki insan ya da insan grubu/kitlesi arasında gerçekleşen bir duygu, düşünce davranış ve bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir. Bütün iletişim biçimleri doğumdan ölüme kadar, hayatın önemli parçalarını oluştururlar...

KÜRESEL TUZAKLARIN TARIMDAKİ ADI POLANYA MODELİ

KÜRESEL TUZAKLARIN TARIMDAKİ ADI POLANYA MODELİ

Önceki yazımda da Türkiye’de tarımın sorunları konusuna değinmiştim. Konunun zihinlere daha iyi nakşedilebilmesi için aynı konuya devam ediyorum. Türk tarımının kendi sorunları dışında, küresel güçlerin kurduğu tuzaklarla da karşı karşıya kaldığı dönemler hep olmuştur. Yıllardan ...

TÜRK TARIM POLİTİKALARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRK TARIM POLİTİKALARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İnsan hayatının devamı için tarım neden önemli olduğunu amacıyla, konuyu çeşitli gazetelerde defalarca yazdım. Son dönemde dünyayı sarsan covid-19 salgını, bu sektörün önemini herkese bir daha hatırlattı. Pandemi süresince birçok ülkede insanlar gıda ürünlerine ulaşımda çeşitli a...

IRKÇILIK VE MİLLİYETÇİLİK  KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR YAZI

IRKÇILIK VE MİLLİYETÇİLİK KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR YAZI

  Emperyalist devletlerin ele geçirmek ya da hegomanya kurmak istedikleri ülkelerde ki en büyük düşmanları, o ülkenin milliyetçileridir. Bundan dolayı emperyalistler, öncelikle milliyetçilerin direncini kırmak için çeşitli stratejiler uygularlar. Bu stratejilerin en önemlisi...

KÜRESELLEŞME NEDİR?

KÜRESELLEŞME NEDİR?

Yıllardır küreselleşme olgusu üzerine çalışan siyaset bilimciler, konuyu değişik biçimde ifade etmişlerdir. Bu ifadelerin birisi, küreselleşmenin vahşi kapitalizmin son aşaması olduğudur. Bir diğeri ise, emperyalizmin son hedefi olduğunu söylemeleridir. Ayrıca bazı düşünürler, kü...

POPÜLER FOTO GALERİLER