Birlik Gazetesi, Güncel Haberler, Balıkesir haber, Balıkesir Birlik, Birlik Haber, Birlik Gazetesi, En son haber, Balıkesir

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HAYALİ!..

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HAYALİ!..
Zikri Evner
Zikri Evner( zikri@birlikgazetesi.com.tr )
7
27 Mart 2020 - 16:19

Türkiye, epeyce büyük ve geniş, gayet verimli bir bahçedir. Bahçenin etrafı duvarlarla yani aşılması
zor engellerle çevrilmiştir. Türkiye'nin sadece bu bahçenin içerisinde hareket etmesi isteniyor. O
bahçenin içinde ise ancak belirli kurallarla hareket edebileceği belirtiliyor. Bu bahçenin de sadece
bir kapısı var. O kapının da kontrolü de maalesef Türkiye'de değildir. Öteden beri, bilhassa son 55-
60 yıldır Türkiye'de iktidara gelen her parti de sadece bahçenin içinde oynayabiliyor,
gözükmektedir. Yakın geçmişten bu yana iktidar olanlar kendilerine verilen direktifleri ancak bu
bahçenin içinde uygulayabiliyor yani icraat eyleyebiliyor. Geçmişten günümüze iktidara gelen
partilerin bence birbirinden tek farkı, bahçe düzenini nasıl yaptıklarıyla sınırlı ve kısıtlıdır. Yani o
bahçeyi nasıl ekip biçtikleri, nasıl kısıtlı miktarda da olsa ürün alabildikleridir asıl olan!.
Ama temelde hepsinin yapabileceği her şey sınırlı kalmış, yıllar boyunca hiçbir parti veya siyasal
lider bu alanın yani o bahçenin dışına çıkamamıştır. O bahçenin dış kapısının da kontrolü
kendilerinde hiçbir zaman olmamıştır. Dış kapıyı zorlamaya kalkan olursa da çeşitli oyunlarla, yani
yapay biçimde oluşturulan kaos ve kargaşalarla, bahaneleri bir şekilde hazırlanan darbelerle o
partiler iktidardan düşürülmüşlerdir. Diğer tarafta Rusya'nın başını çektiği grubun da tam anlamıyla
koordineli ve gayet iyi bir grup olduğu söylenemez. Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle bu grupta
büyük bir değişim yaşanmıştır. Ama Türkiye belki de, bugün batı yerine bu grubu yani Rusya ve
Çin'in yanlısı kabul edilen doğu grubunu seçmiş olsaydı, daha farklı bir düzeyde ve düzende
olabilirdi..
Bu yöndeki kimi görüşler şunu ileri sürmektedir; En azından ikiyüzlü, batının acımasız kapitalist
düzeninden ve aşırı sömürücü politikalarından bu  kadar etkilenmezdi. Türkiye'nin etrafı bu denli
duvarlarla çevrili ve tek bir kapısı olan bu bahçenin dışına çıkması çok mu zordur?.
İşte asıl yanıt bulunması gereken soru bence budur. Bu mevcut düzende, bunu gerçekleştirmek
yani icraa eylemek zor olsa da bence olanaksız değildir. Belki çok büyük bir savaş verilmesi
gerekmektedir. Belki yeniden büyük bir savaş sayesinde bu düzen değişebilir. Örnek vermek
gerekirse, İran, uzunca bir süredir bu sisteme direniş göstermektedir. Bu nedenledir ki İran
tamamen dış dünyadan yani Batı dünyasından soyutlanmaya çalışılmaktadır. Gerçi bugünün İran'ı
da bu duruma pek heveslidir, hiç direnç göstermemektedir. Günümüz Türkiye'sinin Osmanlı
İmparatorluğu'nun yüzyıllar önce yaptığı gibi, belki de yeniden kendi sistemini kurması gerekiyor.
Gerçi Osmanlı'nın kurduğu o sistem geçen yıllar, yüzyıllar içerisinde erozyona uğramış, uğratılmış,
kokuşmuş bir düzen olarak yok olup gitmiştir ama neyse bu bahsettiklerim bir başka yazının
konusu..
Yani derinlemesine irdelenmesi gereken başka bir konu başlığıdır..
Yine asıl konumuza dönecek olursak; Kastettiğimi gerçekleştirmek için öncelikle çok güçlü
oluşturmuş bir maliye sistemiyle çok güçlü ve modern bir orduya ihtiyacı vardır. Ayrıca Türkiye’nin
İslam coğrafyası içinde adaletli ve güçlü bir birlik oluşturması da gerekiyor. Ama hele ki bugünlerde
bunu yapabilmek hatta başarabilmek hayalden öte beklentiler düzeyindedir ve en azından yakın
geleceğe kadar o düzeyde kalacak gibi gözükmektedir. Sözün özü; Kanaatim odur ki, dünyanın da
bu iki gruba karşı, yeniden oluşturulacak adaletli bir sisteme, düzene ihtiyacı vardır..
Öte yandan Türkiye'nin 98 yıllık sözde kış uykusundan uyanması gerektiğini dile getiren meczupvari
görüşler de mevcuttur ama ben şahsen bu türden görüşleri hiçbir zaman ciddiye almıyorum, sakın
ola ki sizlerde ciddiye almayın, itibar etmeyin!.
Çünkü biz Türklerin Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik Cumhuriyet'ten başka seçenekler araması
günümüzün ortam ve koşullarında hiç ama hiç mümkün değildir. Tüm bunların yanı sıra Türk
halkının da gözünü açması  da gerekmektedir..
Siyaset arenasına da çok cesur, hiç korkmayan, sadece Türkiye'nin çıkarlarını düşünen yeni, taptaze
ve hiç kirlenmemiş siyasetçiler gelmesini beklemektedir. İşte o gün geldiğinde ‘Tam bağımsız bir
Türkiye için’ gerekirse her şey göze alınmalı ve ödün vermeden derhal gerçekleştirme yoluna
gitmelidir..

POPÜLER FOTO GALERİLER