Birlik Gazetesi, Güncel Haberler, Balıkesir haber, Balıkesir Birlik, Birlik Haber, Birlik Gazetesi, En son haber, Balıkesir

İSLAM’DA MUHALEFETİN BELİRTİ VE GÖSTERGELERİ

İSLAM’DA MUHALEFETİN BELİRTİ VE GÖSTERGELERİ
Zikri Evner
Zikri Evner( zikri@birlikgazetesi.com.tr )
5
08 Nisan 2020 - 11:50

İlahiyatçı Cemil Meriç’in anlatımıyla dünden devam edecek olursak; İlahi hakikati güçlendirmek adına belirtelim ki, Ulu’l-Emr sözü ile kastedilen, aldatıcıların iddia ettikleri gibi sadece yöneticiler değildir. Hangi alanda olursa olsun o alanın uzmanı olan kişilerdir..
Bu nedenle, bilim insanlarına saygı duymak, görüşlerine değer vermek, işi uzmanına danışmak, Ulu’l- Emr’e itaatin Muhammedî, Kur’anî ve İslamî mahiyeti kapsamındadır..
Ulu’l- Emr’e itaat doktrini üzerinden hilafet davası gütmek ve ancak halife sanlı yöneticiye itaat edilir, demek apaçık bir aldatmadır. Biliyoruz ki tarihte halife sanlı nice yöneticiler zulüm konusunda Firavunları, Nemrutları bile aratacak düzeyde haddi aşmış, azgınlaşmış ve rububiyet ileri sürecek düzeyde bir sapkınlığa sürüklenmişlerdir. Böylesi yöneticilerin rububiyet sapkınlığına örnek olması için sıkça örnek verdiğimiz bir sözü yine anımsatalım: İslam tarihindeki bir kısım halife sanlı sultanlar kendilerini; “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” olarak nitelediler. Bu apaçık bir rububiyet iddiası değil midir? Biliyoruz ki Firavun da halkına; “ben sizin en yüce rabbinizim!” diyordu. Yani rububiyet taslama sapkınlığının kökü Firavunlara dayanmaktadır..
Hilafet devleti kurmak, Allah’ın kanunlarını hâkim kılmak ve bu paralelde Ulu’l- Emr’e itaat etmek gibi söylemler, İslam’dan görünüp İslam’a muhalefet etmenin göstergeleri arasındadır. Bu söylemleri samimi anlamda İslamî saymak apaçık bir aldanmadır.
Din konusunda ne aldatan ne aldananlardan olabilmek için devrimci Muhammedî İslam çizgisinde, çağdaş, akılcı, ezilenlerden yana, ahlak ve erdemi önceleyen yeni, yepyeni bir ihya hareketi ile yeniden inşayı yaşama geçirmek zorundayız..
Dilerseniz bu konuyu büyük halk ozanı Aşık Veysel’in dizeleriyle bitirelim;
Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külü yalandır..
Hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu, hedefi, yolu yalandır..
Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz..
Gül dikende biter, diken gül olmaz..
Vız vız eden her sineğin bal’olmaz
Peteksiz arının balı yalandır..
İnsan bir deryadır; ilimle mahiri, insanın şöhreti zahir,
Cahilden iyilik beklenmez ahir, işlediği amel hali yalandır..
Cahil okur amma âlim olamaz, kamillik ilmini herkes bilemez, Veysel bu sözlerin halka yaramaz, sonra sana derler; deli yalandır..

POPÜLER FOTO GALERİLER