Birlik Gazetesi, Güncel Haberler, Balıkesir haber, Balıkesir Birlik, Birlik Haber, Birlik Gazetesi, En son haber, Balıkesir

Gürer: “Tarımda  kaygılar giderilmelidir”

Gürer: “Tarımda  kaygılar giderilmelidir”
3
08 Nisan 2020 - 11:46

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde, Tarım ve
Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği uygulamaların, tarım için daha kapsayıcı ve hemen
uygulanabilir olmasını istedi.

Gürer, “Tarım sektöründe  olumsuz etkileri  olan korona virüs salgınına karşı, Bakanlığın sorunların
çözümüne yönelik günübirlik değil ciddi önlemler alması gerekir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan, ‘tohumluk hibesi’, ‘hazineye ait
tarım arazilerinin kiralanması, satışı’ ve ‘bazı ürünlerde stok yapılması’ gibi uygulamaların, korona
virüsle mücadele kapsamında üreticiler ve gıda için bir destekmiş gibi görülse de oluşan sorunların
aşılmasında daha radikal kararlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

TOHUM DESTEĞİ UYGULAMASI KAFA KARIŞTIRDI
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, “Bitkisel Üretimin
Geliştirilmesi” Programı kapsamında, yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye
uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için 7 ürün için 21 ilde üreticilere
tohumların yüzde 75’inin hibe edileceğinin açıklandığını hatırlattı. Gürer, program kapsamında, ekimi
yapılacak ürünlerin buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik belirterek, “illerin
özelliklerine göre her yıl bütçeden tohum desteği için fide ve fidan dağıtımı için pay ayrılıyor. Var olan
bir uygulama devam ediyor. Artı sağlanan ne? Üreticilere tohumun tamamını hibe edilmesi
gerekmektedir. Ayrıca yalnızca tohum desteği değil, mazot, gübre, ilaç, yem ve diğer girdi
maliyetlerini düşürecek etkili önlemler alınmalıdır ve daha çok ili bu kapsamalıdır. Destek bu
bağlamda çiftçiler yeterli olmadığını ifade etmektedirler. Arpa ve buğday içinde geç kalınmıştır. Çok
bölgede ekim sağlandıktan sonra karar alınmıştır. Virüs ilk görüldüğü süreçte önerdiğimiz dönemde
bu kararlar alınmalıydı ” diye konuştu.

Gürer, sertifikalı tohum desteği ile ilgili tedariklerin mutlaka TMO ve TİGEM’den yapılması gerektiğini
de ifade etti.
EKİMDEN VAZGEÇİLEN 3.5 MİLYON HEKTAR ALANDA
YENİDEN EKİM SAĞLANMALI
Korana virüsle mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının hazineye ait tarım arazilerinin
satış ve kiralanmasıyla ilgili uygulamanın  önemine vurgu yapan  CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi
Gürer, tarıma açılacak hazine arazilerinin  farklı amaçlarla kullanılmaması içinde gerekli titiz
önlemlerin alınması ve takibin ciddi yapılmasını istedi.

Gürer, “Tarım sektöründe arazilerin yandaşlara değil tarımda girdi maliyetlerini düşürecek  kırsal ve
aile şirketleri destekleyecek biçimde değer bulması sağlanmalıdır. Genç çiftçinin  kırsalda kalmasını
sağlayacak  ve tarıma özeneceği  radikal kararlar alınmalıdır. Kırsal da  yaş ortalaması 60 civarındadır.
Çiftçi yeniden toprağı umut olarak görmelidir. Virüs ile ilgili düzenlemeler ekimi olumsuz
etkilememesi için her türlü önlem ve düzenleme geç kalınmadan alınmalıdır. Halen bakanlık sorunları
çözümde geriden gelmektedir. Kırsal  göç ile boşalması ve yanlış imar uygulamaları da dâhil  AKP
iktidarı döneminde  3.5 milyon hektar tarım arazisini  devre dışı kalmıştır.  Bu alanlar özellikle yerli ve
yerel tohumla geri kazanılabilecek olanları tekrar tarım alanı kılınmalıdır. İktidarın uyguladığı yanlış
tarım politikaları ve girdi maliyetlerine sürekle gelen zamlar çiftçiyi topraktan uzaklaştırmıştır.
Çiftçiler, girdi maliyetlerindeki artışlara karşı korunmamış, borç içine girmiş, haczedilmiş ve tarımdan
uzaklaşmıştır. Yeniden çiftçi toprakla buluşması sağlanması yanında genç çiftçi cazip desteklerle
tarıma dönüşü sağlanmalıdır. Ekilmeyen araziler ekime açılması bu dönemde daha da önem
kazanmıştır. Çiftçiyi tarımdan uzaklaştıran uygulamalardan vazgeçip, girdi destekleri  sağlanması,
ithalci uygulamalardan vazgeçilmesi ülke tarımı için önemlidir.” şeklinde konuştu.
GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ
Son 10 yılda  yalnız mazot ve gübre fiyatlarının ortalama yüzde 250 oranında arttığını, buna karşın
ürün fiyatlarındaki artışın düşük seviyede kaldığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,
“Böyle bir ortamda girdi maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak, sadece tohum desteği değil, tüm
girdiler için vergi oranları dâhil yeni düzenlemeler de yapmak, maliyetlerin indirilmesini sağlamak
daha akıllıca bir uygulama olur.” diye konuştu.
Gürer, Dünyada düşen akaryakıt fiyatları ile çiftçiye daha ucuz mazot sağlanması, mazotta vergilerin
tarım için kullanımda kaldırılması ve mazot fiyatlarının çiftçiyi külfet olmayacak düzeye çekilmesini de
gerektiğini belirtti.  Tohum, gübre, ilaç, ekipman yanında mazot elektrik fiyatlarında artış maliyeti
etkilemekte diyen Gürer, “üretici ürettiğinden kazanamıyor, tüketici ise pahalı ürün alıyor, aracılar
kazandığı bu süreçte kooperatifleşmeyi yeniden düzenleyerek  aracıların aşırı ve haksız kazançları
önlenmelidir” diye konuştu.
STOKLAR KAMU KURUMLARINA YAPTIRILMALI
Gürer, 20 yıl öncesine kadar tarımda kendi kendine yeten ülkelerden biri olan Türkiye’nin tarım
politikasındaki hatalar nedeniyle dışa bağımlı hale gelmesinin altında yatan gerçeklerin belirlenip,
bununla ilgili tedbirlerin mutlaka alınması gerektiğini de vurgu yaparak, “Tarımsal ürünleri ilgili stok
yapılacaksa bunun kamu kurumları bünyesi yapılması şarttır” diye konuştu. Gürer Bakan’ın yeterli

gıda stok var açıklamasının önemli olduğunu ancak hangi ürünlerde ne kadar stok bulunduğunun da
kamuoyuna bilgi olarak verilmesinin daha gerçekçi olacağını da ifade etti.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen ekonomik önlemler paketinin içinde tarım
sektörünün yer almadığını da hatırlatan Gürer, bu konuda mutlaka bir ek önemler paketinin
hazırlanması ve bu pakete tarım sektörünün de eklenmesi gerektiğini vurguladı.
2019 yılında ödenmesi gereken desteklemelerin halen ödenmemesine rağmen Cumhurbaşkanının
tüm ödemelerin yapıldığını açıkladığına dikkat çeken Ömer Fethi  Gürer, 2019 yılı ödemelerinin
hemen yapılması, 2020 yılına ait ödemelerin de öne alınmasının üreticiler için bir moral olabileceğini
belirtti.
Çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri, kamu ve özel bankalara olan borçlarının yapılandırılıp
ödemelerin bir yıl faizsiz olarak ertelenmesi ve çiftçilere faizsiz kredi temin edilmesi gerektiğini
söyleyen Gürer, BAĞKUR ve SSK borçlarının ise 2020 yılı hasat sezonu sonuna ertelenmesi yönündeki
beklentilerin de hayata geçirilmesini istedi. Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri tarım işletmelerini de
kapsamının sağlanması gerektiğini belirten Gürer “Tarım kanununa göre çiftçiye verilmesi gereken
destekte, bu süreçte olsun verilmelidir” dedi.

SU KUYULARI AÇILSIN
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer orta Anadolu’da sulama suyu yer altı kuyularından enerji ile
yeryüzüne çıkarıldığını ve artan elektrik maliyetlerinin çiftçiyi zora soktuğunu hatırlattı. Gürer bölgede
borcu nedeni ile ya da miras paylaşımından dolayı kapalı su kuyuları bulunduğunu Niğde’de Orhanlı
Kasabası, Çavdarlı, Dikilitaş köyleri, Misli ovası gibi yerlerde bu sorun  yaşandığını, bu dönem ürün
veriminin de önemli olacağını, borcu ya da herhangi bir nedenle kapalı su kuyularına izin verilmesi
gerektiğini de ifade etti.
Sulama yatırımları  üründe verim artışı sağladığını, ancak özellikle yer altı sularının her yıl seviyesi
düştüğünü, bu nedenle su kullanımında en çok fayda en az kayıp ile sürecin yürütülmesi gerektiğini
belirten Gürer, sulama suyundan arazi toplulaştırmaya kadar planlı bir sürece girilmesi gerektiğini de
ifade etti.

POPÜLER FOTO GALERİLER