Birlik Gazetesi, Güncel Haberler, Balıkesir haber, Balıkesir Birlik, Birlik Haber, Birlik Gazetesi, En son haber, Balıkesir

BUGÜN 23 NİSAN

BUGÜN 23 NİSAN
Zikri Evner
Zikri Evner( zikri@birlikgazetesi.com.tr )
5
20 Nisan 2020 - 12:52

Bugün 23 Nisan 2020 Perşembe
Yani Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 tarihinde toplandığı önemli
günün yüzüncü(100.cü) yıldönümü…
Tam 100 yıl önce bugün Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. 23 Nisan'a bugünün
gözlükleri ile bakıp, bugünün değerleri ile teraziye vurursanız söylenecek söz çoktur, aslında!.
Kimileri 100 yıl önce seçilmiş 337 milletvekilinden açılış günü onlardan sadece 115’inin
Ankara’da bulunabildiğine bakıp “Abartmayın canım, daha kuruluşu bile sakattı. Salt çoğunluk
bile sağlanamadan toplanılabildi.” diye dudak bükebilir. Bununla da yetinmez bazıları 337
milletvekilinin seçilişine kafayı takar, “Seçildiler mi, atandılar mı orası kuşkuludur. Sandıklar
kurulup adayların ortaya çıkıp yarıştığına ilişkin hiçbir belge, bilgi, tanık bile yoktur.” deyip
büyük bir savaşı kaybetmiş, topraklarının büyük bir bölümü işgal güçlerince paylaşılmış, ulusal
kurtuluş savaşı vermeye hazırlanan bir ülkede 21. yüzyıl demokrasisinden yansımalar da
arayabilirler!..
Ancak benim gibi böylesi ilkelliklere ve sığlıklara kapılmayacak, ‘laf ola torba dola’ gibi
gevezeliklere asla tenezzül etmeyecek kalibrede olanlar ise 1920’de atılan o büyük, o anlamlı ve
o pek zorlu adımı bugün hangi adımların izlemesi gerektiği üstüne rahatlıkla kafa patlatır, ahkam
kesebilirler. Bu sütunlarda anlatmaya çalıştığım gibi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
yeryüzündeki çoğu imparatorluklar çatırdamaya başlamıştı. Zaten daha öncesinde “Yeni Dünya”
denen ve sınırsız doğal kaynakları ile göz kamaştıran Kuzey Amerika yani bugünün ABD’si
İngilizler ile Fransızlar arasında “Benim, hayır senin değil, benim” kavgasının arasından sıyrılıp
bağımsızlığına kavuşmuştu. Ardından Doğu Avrupa ve Balkanlar’da ulusal kurtuluş hareketleri
tırmanmaya başlamıştı. Avusturya – Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu ulusal
kurtuluş hareketlerinden en çok ve en ağır etkilenen hanedan devletleri olmuşlardı. Balkan
Savaşı’nın yol açtığı elverişli koşullarda Balkanlar’da art arda ‘yeni ulus-devletler’ doğmaya
başlamıştı. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Arnavutluk birbiri ardına kimi
Avusturya Macaristan İmparatorluğu’na karşı, kimi Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşarak
kendi ulus-devletlerini kurdular. 20. yüzyılın başlarında ulusal kurtuluş hareketleri ve bu
hareketler zafere ulaştığında kurulan ulus-devletler devrimci birer adımdılar. Sömürgeci, baskıcı
imparatorluklar yıkılıyor, yerine genç, kendi ayakları üstüne dikilen, kalkınmaya yönelik
ekonomik politikalar izleyen, milliyetçilik ideolojisine sarılmış ulus-devletler kuruluyordu. Bu
büyük çalkantılar döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun sahibi sayılan Türkler, trajik ikilemler
yaşadılar. Önce gerçek sahibi olduklarına inandıkları Osmanlı Devleti’nden kopmak için
ayaklanan ulusal kurtuluş hareketleri ile savaştılar. Belki de bu ‘beyhude’ bir direnişti. Balkan
Savaşı bozgunu ile Balkanlar’daki Osmanlı varlığı büyük ölçüde silindi, kalanları daha doğrusu
kalıntıları ise ise sadece kağıt üstünde kaldı. Ardından Birinci Dünya Savaşı patladı. İttihatçıların
dizginlerini ele geçirdiği Osmanlı çok daha ağır bir yenilgi aldı ve bu kez Anadolu işgal edildi.
Yunanlılar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Anadolu’yu paylaştılar. Türklere ise Orta Anadolu’da
daracık bir bölge bırakılmıştı. Ulusal kurtuluş mücadelesi verme sırası Türklere gelmişti. Böylece
‘Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı’ başlamış oldu. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’u
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç tarihi kabul edenler vardır. Bu mümkündür. O başlangıcı
Erzurum ve Sivas kongreleri olarak gösterenlerde vardır, bu da mümkündür. Ama bence Ulusal
Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı 23 Nisan 1920’dir. O gün gerçek bir ulus devletin, Türk ulus
devletinin kuruluşudur. Sultanın, Osmanlı soyunun değil, halkın egemenliğini kabul eden Türkiye

Büyük Millet Meclisi o gün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek noktayı koymuş, ulus
devletler trenine son anda binmiştir.
O nedenle lütfen altını kalın çizgilerle çizelim; 20. yüzyılın başlarında bir ‘ulus devlet’ kurmak ve
ideoloji olarak milliyetçiliği benimsemek ilerici, devrimci bir tercih, bir yönelimdi. O nedenle 23
Nisan 1920’de egemenliği sultandan alıp kendinde toplayan Büyük Millet Meclisi de bu devrimci
adımın ete kemiğe büründüğü kurum olarak kabul edilmelidir. 23 Nisan 1920’de o muazzam
adımı atanları büyük ayakta ‘alkışlamak’ boynumuzun borcudur. Ulusumuzun ve ulusumuzun
geleceği çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!.

POPÜLER FOTO GALERİLER